Colaborarea bilaterală comercial-economică şi susţinerea reciprocă pe arena internaţională, în diverse domenii de interes comun ale Republicii Moldova și Israel. În acest sens, prim-ministrul Vlad Filat a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Avigdor Liberman.      
Avigdor Liberman a constatat o impulsionare a relaţiilor şi o creştere a susţinerii reciproce în promovarea obiectivelor şi intereselor naţionale atât pe plan bilateral, cât şi multilateral.
Ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel a menţionat decizia privind facilitarea regimului de vize dintre cele două state, cooperarea în domeniul ocrotirii sănătăţii, prin donarea de medicamente de către Statul Israel spitalelor din RM, dar şi asistenţa în crearea unui laborator de certificare a produselor agricole, în cadrul unui proiect de colaborare trilaterală dintre Israel, România şi Republica Moldova.
Totodată, Avigdor Liberman a optat pentru dinamizarea activităţii Comisiei mixte interguvernamentale moldo-israeliene.
"Este necesar de susţinut caracterul ascendent al relaţiilor bilaterale, prin determinarea cîtorva proiecte foarte concrete, în domenii prioritare, şi de promovat activ colaborarea respectivă", a opiniat diplomatul.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE