Demnitarul a emis o dispoziție prin care interzice vânatul păsărilor și iepurilor în sezonul de vânătoare 2015-2016. „Vânătoarea la aceste animale a fost interzise fără vreun temei și fără a fi bine gândită, susțin majoritatea vânătorilor din UTA Găgăuzia. Înainte de a fi luată o asemenea decizie, trebuia să fie făcută trimiterea la unele date factologice, precum: supravegherea populației de animale, numărul limită de vânat și altele...
Considerăm că această interdicție este o decizie ambițioasă a unor funcționari înalți, care nu au ținut cont de faptul că rațele și gâștele sălbatice tranzitează R. Moldova, de la începutul lunii septembrie și până la sfârșitul lunii noiembrie. Ele iernează în țările Europei de Vest și cele sudice și staționează pe malurile râurilor Nistru și Prut doar pentru odihnă. Aici se adună stoluri de mii de păsări. De aceea considerăm că interzicerea vânatului este fără de temei”, se menționează în scrisoarea adresată Guvernului.
De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Mediului susțin că aceste păsări trebuie protejate conform normelor internaționale de reglementare a florei și faunei. „Vânătorii de la sud se fac a nu cunoaşte, sau chiar nu sunt informaţi, că există restricţii privind reglementarea şi dobândirea animalelor conform tratatelor internaţionale în domeniul biodiversităţii, la care Republica Moldova este parte, precum şi directivele UE, în special Directiva Păsări şi Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21.05.1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, prevăzute spre implementare în Acordul de Asociere”, se menționează în răspunsul oferit de reprezentanții Ministerului Mediului.
Oficialii fac referință la un șir de Convenții internaționale, care prevăd că speciile migratoare de animale și păsări trebuie conservate și protejate, la fel ca și habitatul lor natural. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE