Circa 700 de colaboratori vamali dela cele opt birouri vamale din republică şi din Aparatul central al Serviciului Vamal vor fi supuşi atestării, în perioada 9 iunie-20 august, curent.
Astfel, Comisia de atestare va evalua competenţa  profesională, cultura juridică, capacitatea de a lucra cu oamenii şi corespunderea funcţiilor pe care o deţin colaboratorii vamali.
De regulă, această acţiune se realizează o dată la doi ani, sau cel puţin o dată la patru ani. În conformitate cu rezultatele demonstrate, Comisia de atestare va întocmi recomandări pentru fiecare colaborator atestat şi va decide asupra corespunderii sau necorespunderii funcţiei deţinute.
Totodată, aceasta va face recomandări de ridicare în grad şi funcţii sau invers, va propune retrogradarea din funcţie a celor supuşi atestării. De asemenea, Comisia poate include colaboratorii vamali în rezerva de cadre.
Menţionăm că, în organele vamale ale R. Moldova activează 1896 de colaboratori.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE