Autoritatea Națională de Integritate a emis acte de constatare pe numele unui magistrat și a unui funcționar public cu statut special. În primul caz, inspectorul de integritate a stabilit că magistratul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, iar în celălalt caz, funcționarul public cu statut special nu a respectat regulile de declarare a averii și intereselor personale.

În privința magistratului, ANI a constatat că magistratul a participat la o procedură de vot, în cadrul căreia a votat, inclusiv în privința propriei persoane, fără a respecta prevederile cadrului legal în materie de declarare a conflictelor de interese.

Ulterior, în rezultatul investigației desfășurate și în baza noilor modificări aduse la legislația ANI, inspectorul de integritate a stabilit că prin participarea la acest vot, subiectul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, fără a-i aplica interdicții, deoarece acesta se află la prima abatere de la lege.

În actul emis pe numele funcționarului public cu statut special, inspectorul de integritate a identificat că acesta a omis să includă în declarațiile de avere și interese personale,  depuse în perioada 2016 – 2020, venituri din alte surse, în sumă totală de peste 500 de mii de lei.

Suplimentar, subiectul a omis să declare și două terenuri pentru construcții, o casă de locuit, o încăpere (apartament) cu suprafața de 70,7 m.p și deținerea a 167 de acțiuni în capitalul social într-o societate pe acțiuni.

Pentru aceste omisiuni admise la declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate va informa Procuratura Generală pentru examinarea cauzei sub aspectul falsului în declarații.

De menționat că, subiecții vizați au dreptul de a contesta actele de constatare, care la moment nu sunt definitive.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE