Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a semnat un nou ordin privind suspendarea activității executorului judecătoresc Anatolie Chihai. De această dată, decizia a fost luată ca urmare a unei sesizări depuse de reprezentanții companiei „LION-GRI”, pe adresa căreia Anatolie Chihai a emis un titlu executoriu de încasare a sumei de aproximativ 2 milioane 700 de mii de lei, calculată ca dobândă de întârziere la plata unei datorii, în pofida unei decizii definitive și irevocabile a Curții de Apel Chișinău, care a recunoscut drept ilegală cererea creditorului privind această dobândă.

Sesizarea companiei „LION-GRI”, deopotrivă cu cererea de atragere la răspundere disciplinară a lui Anatolie Chihai, va fi examinată de Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, care va lua decizia finală pe marginea acestui caz.
Vă amintim că, în urma unor grave abateri și în baza unor decizii ale Colegiului disciplinar, ministrul Justiției a emis deja, în 2012, două ordine de aplicare a sancțiunii cu retragerea licenței, precum și trei ordine de aplicare a sancțiunii cu suspendarea activității executorului judecătoresc Anatolie Chihai. Astfel, în ianuarie acestuia i-a fost retrasă licența ca urmare a unei sesizări a RED Nord. În aprilie, o decizie de suspendare a activității sale a fost emisă la cererea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Anatolie Chihai fiind unul dintre principalii figuranți în cazul neregulilor comise cu transferul pachetelor de acțiuni de la Banca de Economii, din vara anului trecut. Un alt ordin de suspendare a activității a fost semnat de ministrul Justiției în iunie, după ce a fost sesizat de reprezentanții SA „Aroma”, iar în octombrie pe numele lui Anatolie Chihai a fost semnat un nou ordin de retragere a licenței, după ce Colegiul disciplinar a constatat că acesta a periclitat activitatea Regiei de Transport Electric Chișinău. Ultimul caz îl reprezintă cel semnalat de compania „LION-GRI”.
De fiecare dată, însă, Anatolie Chihai a atacat în judecată deciziile Colegiului disciplinar și Ministerului Justiției, reușind să rămână în exercițiul funcțiunii, cel puțin până când nu vor fi finalizate cauzele judiciare inițiate de el în instanță. În prezent, acestea sunt examinate la Curtea de Apel Chișinău și se află în gestiunea judecătorilor Anatolie Pahopol, Ana Gavriliță și Eugen Clim.
În acest sens, Ministerul Justiției constată că frecvența și caracterul grav al abaterilor comisie de executorul Anatolie Chihai, în corelație cu numărul de sancțiuni disciplinare ce i-au fost aplicate, are un efect negativ asupra imaginii sistemului de executare din Republica Moldova, cauzele în care el a fost implicat fiind de o mare rezonanță publică.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE