Înalta Curte a declarat neconstituțional un articol din Codul Electoral care interzice unor persoane asociate partidelor politice scoase în afara legii să participe la alegeri. Curtea Constituțională a admis sesizarea deputaților fostului Partid „Șor”, scos în afara legii, și a declarat drept neconstituționale prevederile din Codul Electoral care interzic oamenilor afiliați lui Ilan Șor să candideze în cadrul scrutinelor electorale. Hotărârea a fost pronunțată de magistarții constituționali

Curtea a statuat că garanțiile de apărare stabilite de dispozițiile Codului Electoral sunt diminuate, de vreme ce candidații trebuie să se apere împotriva unor acuzații care nu le-au fost comunicate.

Prin urmare, Curtea a constatat că dispozițiile constate nu asigură suficiente garanții apte să asigure o protecție împotriva arbitrariului. Având în vedere deficiențele constatate, Curtea a conchis că dispozițiile articolului 16 alineatele (2) lit. f), (21), (22), (23) și (24) din Codul electoral instituie o măsură disproporționată scopului legitim urmărit, contrar articolelor 23, 38 și 54 din Constituție.

Având în vedere că legea contestată conține atât carențe procedurale cât și substanțiale Curtea a ajuns la concluzia de a o declara neconstituțională.

Amintim că la data de 4 octombrie 2023, Parlamentul a votat în lectura finală modificarea Codului Electoral. Potrivit documentului, persoanele care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv sau care ocupau funcții elective din partea partidului respectiv, nu vor putea fi alese în cadrul unor scrutine electorale.

Restricția urma să fie aplicată pentru o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității partidului politic.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE