Ministerul Economiei a lansat un nou Program, în valoare de un milion de euro, destinat procurării în leasing a echipamentului de producere a combustibilului din biomasă, anunţă Politik.md.
În acest sens, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a semnat astăzi cu reprezentantul permanent adjunct al PNUD în Moldova, Narine Sahakyan, documentul de lansare a unui program, în valoare de un milion de euro, acordaţi pentru comercializarea în rate a echipamentului de producere a combustibilului din biomasă. Banii sunt acordaţi de Uniunea Europeană, prin intermediul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de UE şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.
Programul vizează stimularea pieţei de producere a combustibilului din biomasă în Republica Moldova şi este destinat facilitării procurării în regim de leasing de către subiecţii sectorului privat a unui vast sortiment de echipamente de producere a brichetelor din biomasă. Echipamentul va fi acordat în condiţii avantajoase pe o perioadă de 3 ani, cu 0% comision, 0%  dobândă şi  0% TVA. 
"Scopul nostru, prin lansarea acestui Program, este crearea de premise pentru stimularea şi dezvoltarea pieței de producere a combustibilului din biomasă în Republica Moldova şi lansarea unei întregi industrii în acest domeniu, care va utiliza eficient deşeurile agricole. Prin lansarea acestei noi industrii, ne dorim să stimulăm dezvoltarea satelor noastre, asigurînd premise pentru lansarea şi dezvoltarea de afaceri noi, crearea locurilor noi de muncă, utilizarea de surse energetice de producere locală, sigure, eficiente,  ecologice şi mult mai accesibile pentru consumul casnic al oamenilor noștri din regiunile rurale. Pe de altă parte, avem grijă şi de asigurarea cererii pentru aceste produse din partea sectorului public, prin instalarea cazanelor pe biomasă în şcoli, spitale şi alte instituţii din fiecare raion", a declarat ministrul Economiei Valeriu Lazăr, în cadrul unui briefing susţinut după semnarea documentelor de proiect.
Un aspect important vizează durata perioadei de leasing, care este de 3 ani. Prima tranşă reprezintă avansul de 20 % din preţul echipamentului şi se achită în termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării Acordului de Intenții de procurare a echipamentului industrial. A doua tranşă reprezintă 20 % din preţul echipamentului şi va fi  achitată pe parcursul primului an de contract, dar în termen de cel târziu 360 zile de la semnarea Contractului de leasing. A treia şi a patra tranşă care reprezintă a câte 30 % fiecare din preţul echipamentului vor fi achitate la sfârșitul anului 2 şi 3 respectiv, din momentul semnării Contractului de leasing.
„Lansarea acestui Program este un exemplu de abordare complexă a Proiectului Energie şi Biomasă, care pe lângă instalarea centralelor termice moderne pe bază de biomasă în instituţiile publice, îşi propune să dezvolte şi sectorul privat de producere a combustibilului din biomasă, astfel încât acesta să devină accesibil pentru fiecare.  Sunt convinsă că lansarea acestui Program va avea un impact substanţial şi asupra dezvoltării comunităţilor rurale ce vor aduce noi oportunităţi deopotrivă pentru bărbaţi şi femei, precum ar fi noi locuri de muncă, mediu mai curat, economii ce vor fi reinvestite în dezvoltarea comunitară”, a declarat reprezentantul permanent adjunct al PNUD în Moldova, Narine Sahakyan. 
În calitate de beneficiar al  Programului poate fi orice întreprindere privată din localităţile rurale din Republica Moldova, capabilă să gestioneze şi să opereze echipament de brichetare a biomasei. Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze o valoare maximă de 750,000 lei, suma care va include şi preţul echipamentului, costurile pentru transportare, asigurarea pe durata transportării, inspecţia şi alte cheltuieli aferente procurării echipamentului. Va fi acceptat pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice. Nu vor fi acceptate pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol precum combine, tractoare, semănători,  şi unităţi de transport , inclusiv cele specializate.
Potenţialul beneficiar trebuie să fie înregistrat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cel târziu cu 6 luni înainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program, să nu aibă restanţe la plăţile scadente faţă de instituţii financiare bancare şi/sau nebancare sau datorii la impozite şi taxe, iar în cazul existenţei datoriilor la impozite şi taxe, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 de zile, din momentul depunerii cererii de participare la Program. O altă condiţie de participare  prevede ca beneficiarul să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare, iar afacerea solicitantului să fie amplasată pe teritoriul Republicii Moldova.
Furnizori de echipament de brichetare pot fi companii private naţionale sau internaționale din domeniul producerii și comercializării echipamentului de brichetare. Prioritate va fi acordată întreprinderilor ce au implementat sistemul de management al calității.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE