În 9 luni ale anului 2009, volumul mărfurilor transportate de întreprinderile de transport feroviar a scăzut cu 66,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Mura Maros, şeful secţiei statistică a serviciilor de piaţă, în perioada menţionată au fost transportate mai puţine materiale de construcţie şi ciment, metale feroase şi fer vechi. Astfel, ponderea materialelor de construcţie în volumul total al mărfurilor transportate pe calea ferată a constituit 11,9% faţă de 52,9% în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar a metalelor feroase şi fierului vechi – a scăzut de la 21,5% în ianuarie-septembrie 2008 până la 17,4% în 2009.
Totodată, numărul pasagerilor transportaţi pe calea ferată în 9 luni ale anului 2009 a scăzut cu 7,1% faţă de perioada similară a anului trecut.
Per total, în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri cu 59,2% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Volumul mărfurilor transportate cu transportul auto s-a redus cu 45,2%, iar cu transportul aerian – cu 4,8%.
De asemenea, s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze – cu 6,3%, precum şi cu transportul aerian 4,1%. Totodată, în transportul fluvial numărul acestora a crescut cu 9,7%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE