Numărul copiilor plasați în în instituțiile de tip residential este în descreștere, a anunțat ministrul Educației în cadrul Şedinţei Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Potrivit datelor oferite de către Maia Sandu, în anul curent 4383 de copii se află în asemenea instituţii, cifra reducându-se cu 52 % comparativ cu anul 2007, când în instituţii erau plasaţi 11500 de copii.

Maia Sandu a menţionat că iniţiativa de şcoală prietenoasă copilului este parte componentă a Acordului semnat între Guvern şi UNICEF, şi care ca scop transformarea şcolilor  în instituţii incluzive şi prietenoase, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, ameliorarea rezultatelor elevilor, participare la educaţie. Ministrul a adăugat că modelul de şcoală prietenoasă a fost pilotat în 5 şcoli din raioanele Ialoveni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Edineţ. Structura investiţiilor în aceste şcoli a inclus modernizarea infrastructurii, formării profesionale şi dotarea cu literatură şi materiale didactice.
 
La capitolul prevenirea şi combaterea abuzului sexual faţă de copil, Ministerul Afacerilor Interne a comunicat că cadrul legal este optim pentru intervenţie şi racordat la standardele internaţionale, astfel pe parcursul anului 2012, după  ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale au fost racordate prevederile Codului Familiei, Codului Penal şi Codului de procedură penală.
 
La moment, organele abilitate sunt în proces de a identifica locaţii pentru crearea unei camere unice de audiere a copiilor victime/martori ai infracţiunii, un spaţiu neutru, dotat special pentru a exclude victimizarea repetată a copilului. Conform datelor prezentate de MAI, numărul cazurilor de violenţă în familie, în instituţii de învăţămînt şi între elevi este mai mare în raport cu anul 2012, motivul fiind deschiderea autorităţilor locale şi a cetăţenilor în general de a comunica despre acestea.
 
 
Valentina Buliga, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a specificat că sistemul de îngrijire a copilului necesită o implicare interesectorială, şi în soluţionarea problemelor cu care se confruntă copiii o abordare multidisciplinară, ceea ce va fi reflectat şi în Strategia de protecţie a copilului şi familiei pe anii 2013-2020, care se elaborează la moment şi urmează a fi aprobată la începutul anului 2013.
 
La finele şedinţei, viceprim-ministrul Mihai Moldovanu a anunţat că la 20 noiembrie  va fi marcată ziua în care Organizația Națiunilor Unite în anul 1989 a aprobat Convenția cu privire la Drepturile Copilului, document care a devenit, ulterior  lege internațională pentru aproximativ două miliarde de copii din întreaga lume. Mihai  Moldovanu a subliniat că manifestă îngrijorare faţă de cazurile de abuz sexual al copiilor, care se atestă în ultima perioadă şi a solicitat ca autorităţile investite cu responsabilităţi în acest domeniu să fie mai vigilente şi să intensifice atît acţiunile de prevenire cît şi de combatere.
 
Astfel, în contextul acestei zile marcante şi la invitația Centrului de Documentare și Informare privind Drepturile Copilului (CIDDC), la data de 19 noiembrie curent va fi convocată  ședința extraordinară a Consiliului pentru Drepturile Copiluluii, la care vor participa zeci de copii din toată ţara.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE