amosnews.roDupă sesiunea suplimentară de bacalaureat, numărul candidaţilor care au susţinut examenul a crescut cu 2 354 de persoane, atingând cifra de 16 734 sau 64,48 deprocente din numărul candidaților admiși la examen, comunică Politik.md.  
La sesiunea suplimentară de bacalaureat, care a avut loc în perioada 16-23 iulie curent, au participat 7 028 de candidaţi. Dintre aceștia, doar 97 s-au prezentat la unele examene pentru prima dată, pentru că, din motive obiective, nu au putut participa la sesiunea de bază. În sesiunea suplimentară au fost verificate în total 8 736 de teste. Din cele 8 736 de note acordate, 3 730 au fost note mai mari sau egale cu 5. 
În perioada sesiunii suplimentare au fost eliminaţi de la examenul de bacalaureat, pentru derogare de la metodologie, 39 de candidaţi. În total în sesiunea de bacalaureat 2015 au fost eliminați din examen 103 candidaţi.
Testele pentru examenele de bacalaureat au fost elaborate în cadrul a 40 de grupuri de lucru, în care au activat peste 100 de profesori. Lucrările au fost evaluate de peste 700 de profesori. 
Potrivit datelor Agenţiei de Asigurare a Calităţii, și în sesiunea curentă, cele mai bune rezultate au demonstrat absolvenţii liceelor teoretice, în rândul cărora rata de promovare constituie 70,02 procente, aceștia fiind urmați de candidații din colegii şi de cei din universităţi. 
Menționăm că la sesiunea de bacalaureat 2015, au fost admişi 25 953 de candidaţi, dintre care 7 491, sau 28,86 la sută, sânt restanţieri din sesiunile anterioare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE