Maltratările şi tentativele de muşamalizarea a unor cazuri de tortură, tratamentul şi condiţiile de detenţie inumane în celule rămân în vizorul instituţiilor internaţionale ce monitorizează aplicarea torturii.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a prezentat recent studiul privind “combaterea torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”.
Potrivit studiului, condiţiile de detenţie în custodia poliţiei nu corespund cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu. Totodată, rămâne actuală situaţia privind maltratările şi tentativele de muşamalizare a unor cazuri de tortură, tratament inuman, crud şi degradant a persoanelor condamnate la privaţiune de libertate, etc.
Experţii mai constată situaţia alarmantă în instituţiile psihiatrice, inclusiv deţinerea persoanelor fără o decizie judecătorească, precum şi relele tratamente admise în aceste instituţii. În acest context, autorii studiului recomandă crearea serviciului de apărare a pacienţilor, revizuirea statutului persoanelor internate, instruirea personalului şi monitorizarea respectării drepturilor pacienţilor.
În acest context, sunt necesare măsuri orientate la diminuarea incidenţei torturii şi altor rele tratamente în custodia poliţiei, precum: deţinerea persoanelor (atât în cauze penale, cât şi contravenţionale) pentru perioade mai mari de 48 de ore în locurile de detenţie subordonate Ministerului de Justiţie; supravegherea video a locurilor de detenţie ale poliţiei; ţinerea evidenţei stricte a persoanelor aflate în custodia poliţiei; asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanelor reţinute, precum şi asigurarea condiţiilor adecvate de detenţie.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE