Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a declarat situație excepțională în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare. Primarul, Ion Ceban spune că există riscul sistării aprovizionării cu apă a municipiului, iar cauza ar fi majorarea tarifului la energie și creșterea cheltuielilor operaționale

„ La finele anului curent, ACC înregistrează un deficit de peste 400 mil. lei, iar pentru anul 2023, deficitul se ridică la valoarea de 700 mil. lei. Situația financiară a întreprinderii înregistrează indici negativi, astfel că, în present, este în imposibilitate de a achita energia electrică și toate plățile salariale. Iar în lipsa unei măsuri de ajustare a tarifului, societatea se află în imposibilitate de a livra apă către consumatori. Situația financiară precară în care se află ACC este rezultatul unui tarif care nu acoperă nici pe departe costurile operaționale și obligațiunile operatorului, fiind unul cel mai mic pe țară. Din acest motiv este imperios să fie întreprinse acțiuni, să fie identificate soluții pentru a stopa declinul financiar al întreprinderii”, a scris Ion Ceban

 „Apă-Canal Chișinău” se confruntă cu dificultăți ca urmare a semnării în anul 2013 a unor acorduri de împrumut cu BERD și BEI, fiecare în valoare de 24 de milioane de Euro, în niște condiții care sunt irealizabile pentru întreprindere. Două din cele mai importante condiții care au fost impuse de bănci și care sunt imposibil de realizat de către operator sunt: ajustarea tarifului (care nu depinde de ACC și este doar de competența regulatorului), iar a doua condiție este deținerea pe conturile întreprinderii blocate permanent a sumei de 2 milioane de euro. Totodata, din 2015 „Apa-Canal” a început plățile pentru rambursarea creditului, plăți care nu aveau nicio acoperire în tarif. Asemenea credite, de regulă urmează a fi încheiate la nivel de Guvern sau cel puțin, la nivel de municipalitate. Or, condițiile impuse de bănci nu puteau fi respectate din start de „Apă-Canal Chișinău”, iar aceasta a condus la situația financiară în care se află astăzi societatea.

Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a pus în sarcina SA „Apă-Canal Chișinău” să perfecteze și să prezinte Consiliului Municipal Chișinău proiectele de decizie privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și epurare a apelor uzate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE