Până în 2050 populaţia R. Moldova ar putea să scadă cu circa un milion, ajungând la 2,6 mln locuitori, arată un studiu al ONU, prezentat marţi, 13 octombrie. Potrivit studiului „Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova”, numărul populaţiei se va micşora cu ritmuri mai mari după anul 2026.
Studiul mai arată că în ultimii 18 ani rata natalităţii (numărul născuţilor vii la 100 000 locuitori) a scăzut aproape de 2 ori, de la 17,7‰ în anul 1990 la 10,9‰ în anul 2008. Şi asta deoarece familiile tinere de astăzi preferă să nască doar un singur copil şi la o vârstă mai avansată.
Totodată, în ultimii ani a crescut îngrijorător indicele mortalităţii, înregistrându-se un decalaj al mortalităţii pe sexe, dar şi în mediile urban şi rural. Astfel, potrivit autorilor studiului, cele mai multe decese se înregistrează în mediile rurale, cu preponderenţă în rândul bărbaţilor. Morbiditatea, în mare parte, revine bolilor cardiovasculare şi de cancer. 
În acest sens, autorii studiului recomandă elaborarea programelor sociale orientate spre creşterea accesului populaţiei la servicii calitative de sănătate şi prevenirea maladiilor prin depistarea lor precoce, în deosebi în sectorul rural.
Studiul „Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova” conţine o analiză amplă şi comprehensivă a situaţiei demografice pe parcursul a optsprezece ani, începând cu anul 1990 şi până în anul 2008 şi a fost realizat de Fondul ONU pentru Populaţie şi Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE