Din totalul absolvenţilor studiilor superioare spre Bologna în 2009, 28,6% au urmat specialităţile economice, iar 27,3% - de drept.
Ponderea celor ce au preferat ştiinţele economice în 2009 s-a redus nesemnificativ - de la 29,4% în 2008 până la 28,6%, arată datele Biroului Naţional de Statistică. În acelaşi timp, ponderea celor ce studiază dreptul a crescut de la 20,6% până la 27,3%. Totodată, a crescut numărul celor ce studiază pedagogia (5,5% faţă de 3% în 2008) şi filologia (5,2% faţă de 7,5% în 2008).
Peste jumătate din absolvenţii studiilor superioare de licenţă (56,8%) au finalizat cursurile la specialităţile din domeniul ştiinţe sociale, economice şi drept.
Datele statistice reflectă o tendinţă generală de reducere a numărului studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior. Astfel, în anul de studii 2009/2010 numărul studenţilor a constituit 109,9 mii persoane (exclusiv cei străini), fiind în descreştere cu 4,3% faţă de anul de studii precedent. Numărul celor ce urmează studiile la zi a crescut cu 5,4%, iar a celor ce care urmează studiile cu frecvenţă – s-a redus cu 22%. Majoritatea studenţilor urmează studiile la zi (71,2%).
Numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în anul 2009 a constituit 26,6 mii persoane, cu 3 mii (10,1%) mai puţin faţă de anul de studii precedent.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE