Autorităţile publice centrale stabilesc noi şi noi atribuţii, fără a ţine cont de capacitatea Administrația Publică Locală (APL) şi fără a prevedea vreo acoperire financiară. Descentralizarea fiscală s-a produs pe hârtie, bugetele locale fiind dependente de raţiuni politice şi de punctualitatea transferurilor de la bugetul public naţional.
Aceasta influenţează negativ calitatea serviciilor prestate populaţiei şi dezvoltarea locală, pe domenii esenţiale precum: aprovizionarea cu apă şi canalizare, construcţia şi reparaţia de drumuri, amenajarea şi iluminatul străzilor etc. În aceste condiţii, nemulţumirea cetăţenilor este direcţionată spre autorităţile locale. Acestea sunt principalele concluzii ale studiului IDIS „Viitorul” „Organizarea şi funcţionarea APL în Republica Moldova: structura, competenţe şi resurse”, prezentat la 27 octombrie.
„În condiţiile actuale, rolul APL este denaturat, ele fiind de fapt nişte reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu, funcţia de bază fiind distribuirea mijloacelor financiare transferate de la bugetul central sau raional în scopul asigurării funcţionării unor instituţii publice de interes naţional, în special, din domeniul educaţiei. Această stare de lucruri nu poate fi calificată altfel decât contrară sensului şi prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, asumate de R. Moldova, care prevede expres necesitatea corelării între responsabilităţile legale şi capacităţile funcţionale şi financiare ale autorităţilor locale”, a declarat Viorel Furdui, expert juridic la IDIS „Viitorul”, co-autorul studiului.
Expertul asociat IDIS, autorul studiului de politici publice Adrian Chivriga a menţionat că guvernul determină priorităţile pentru investiţii publice, iar administraţia publică locală nu este cel puţin consultat şi nici nu poate interveni să modifice starea de lucruri. Totodată, APL sunt limitate ilegal de dreptul de a modifica statele de personal, drept consecinţă, administraţiile locale sunt nevoite să angajeze specialiştii necesari prin contract.
Experţii juridici de la IDIS ”Viitorul” recomandă ca la stabilirea structurilor şi statelor de personal în APL să fie luate în calcul în mod prioritar de necesităţile specifice ale localităţilor corespunzătoare, domeniile proprii de competenţă şi potenţialul economic, social şi financiar al colectivităţilor locale. Precum și revizuirea cadrului legal.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE