Parlamentul a aprobat un nou pachet de reducere a birocrației în domeniul economic. Proiectul ce prevede modificarea unor acte normative în domeniul controlului activității de întreprinzător în Republica Moldova a fost votat în lectura a doua de 57 de Parlament. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și al Programului USAID „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova”, ținând cont de legislația europeană în domeniu.

Modificările legislative au scopul de a dezvolta un sistem de control eficient și previzibil, de a reduce povara controlului și sancțiunilor inechitabile, de a încuraja investițiile. Potrivit autorităților, noile reglementări vor contribui la scăderea timpului dedicat pentru proceduri de control cu cel puțin 56,7 mii de ore pe an, iar, împreună cu reducerea numărului de sancțiuni și a posibilelor situații de abuz din partea organelor de control, se cifrează la economii de aproape 70 milioane de lei pe an.

Proiectul prevede că antreprenorii vor putea să conteste deciziile de control în instanță. Sunt introduse sancțiuni, în cazul abuzurilor din partea inspectorilor, și se îmbunătățește supravegherea internă a autorităților de control. De asemenea, va exista o delimitare clară între „recomandări” și „indicații” oferite de inspectori. Planurile de control vor fi unificate, ținând cont de tipurile diferite de agenți economici și riscuri, vor fi revizuite condițiile pentru control inopinat și incluse temeiuri specifice pentru controlul asupra agenților economici care se eschivează intenționat de la controale. Totodată, reglementările oferă și posibilitatea suspendării termenelor de control în anumite situații, cum ar fi așteptarea rezultatelor testelor de laborator. Mai mult, organul de control, în cazul contravențiilor, va activa în calitate de agent constatator și va verifica strict doar informațiile sau obiectele necesare pentru constatarea contravenției și nu va avea atribuții largi de control.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE