Comisia economie, buget și finanțe a invitat reprezentanți ai administrației publice centrale, asociațiilor de business și cei ai mediului de afaceri la consultări publice pentru a evalua cadrul legal cu privire la facilitarea investițiilor majore în Republica Moldova.

Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, necesitatea abordării acestui subiect reiese din unele dificultăți asociate procesului de investiții în țara noastră.

Participanții la consultări au discutat despre acțiunile întreprinse de autorități în vederea atragerii agenților economici mari. În această ordine de idei, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au menționat despre Programul Național de dezvoltare industrială, care prevede acordarea unui ajutor de stat pentru investitorii care intenționează să investească în domenii strategice ale industriei naționale, precum industria agroalimentară, farmaceutică, a materialelor de construcție etc. Programul este la etapa finală de elaborare și va fi transmis Guvernului spre examinare și avizare. O altă acțiune menită să atragă investiții majore în economia națională vizează reducerea cu 50% a impozitului pe venit pentru companiile din anumite domenii economice strategice care vor investi cel puțin 500 mii de euro.

În ultima perioadă, au fost aprobate o serie de măsuri menite să simplifice interacțiunea agenților economici cu instituțiile statului, Parlamentul votând mai multe pachete de debirocratizare pentru domeniul economic.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții asociațiilor de business și cei ai mediului de afaceri și-au prezentat opiniile și au venit cu o serie de propuneri care ar facilita procesul investițional. Printre acestea au fost menționate consolidarea capacității și infrastructurii punctelor de trecere la frontieră pe partea de intrări/ieșiri; predictibilitatea cadrului legal, în special ce ține de armonizarea actelor normative naționale cu legislația UE; măsuri de suport din partea statului pentru întreprinderile mari, dar care să nu diminueze dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii etc.

La rândul său, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a menționat despre necesitatea elaborării unei oferte de țară pentru investitorii mari, precum și despre importanța funcționării unui cadru normativ clar și predictibil, care ar oferi Guvernului o mai mare flexibilitate în negocierile cu potențialii investitori.

„Cred că este foarte important să avem un cadru legal special pentru investițiile majore, care să prevadă anumiți indicatori, precum și să vedem ce putem oferi investitorilor altceva decât facilitățile de care beneficiază în zonele economice libere (ZEL). .În același timp, am solicitat ministerului de resort să vină la Parlament în cel mai scurt timp cu o ofertă legislativă clară și avantajoasă pentru investitorii majori (de ex. investiții mai mari de 40 milioane euro și 200 locuri de muncă create). Trebuie să decidem  ca țară ce exact putem să le oferim (în afara de mecanismele existente - ZEL, etc) investitorilor locali și străini majori”, a menționat președintele Comisiei, Radu Marian

Opiniile și propunerile lansate în cadrul consultărilor publice vor fi analizate de autoritățile responsabile, iar participanții au subliniat importanța continuării discuțiilor la acest subiect.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE