Agenţia Proprietăţii Publice organizează o nouă rundă de privatizare, care a început în august și va dura până pe 16 octombrie, anunță Politik.md.
Autoritățile anunță că privatizarea proprietății publice de stat are drept scop realizarea sarcinii bugetare pe anul 2015, adică să mai fie adunate resurse pentru a acoperi cheltuielile. De asemenea, se urmărește diminuarea participării statului în societățile comerciale, atragerea investițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor și crearea locurilor de muncă.
Potrivit informațiilor oferite, la data de 6 octombrie va avea loc licitaţia „cu strigare” pentru privatizarea a 12 bunuri, inclusiv 2 complexe patrimoniale unice, 4 complexe de bunuri imobile și 6 construcţii nefinalizate. Preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la licitaţia „cu strigare” este  de 34 937 100 lei.
În perioada 28 august – 7 octombrie (termen limită de depunere a ofertelor) se vor desfășura două concursuri, unul investiționl și unul comercial. Concursul investiţional vizează privatizarea cinematografelor din oraşele Fălești și Leova. Suma totală a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la concurs investițional constituie 1 250 mii de lei, iar volumul minim al investiţiilor – 2,7 mln  lei, cu realizarea lor în decursul a 3 ani.
Concursul comercial este organizat pentru privatizarea acţiunilor statului dintr-o societate pe acţiuni și a 18 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice), precum  și un bun mobil. Preţul total de expunere la concurs comercial constituie 743,35 mln lei.
De asemenea, în perioada 12 – 16 octombrie 2015 la Bursa de Valori se vor desfășura licitaţii „cu strigare” pentru vânzarea acţiunilor proprietate publică de stat din 28 societăţi pe acţiuni. Suma scontată a mijloacelor financiare, rezultată din expunerea acțiunilor la Bursă,  raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie  231 188 420 lei.
Cele mai valoroase pachete expuse la concursul comercial statul le deţine la Fabrica de Sticlă din Chişinău – 245 mil lei; Combinatul Poligrafic din Chişinău – 170 mil lei; Î.S. „Vibropribor” – 55 mil lei; sanatoriul „Constructorul” din capitală – 52 mil lei; Tipografia Centrală – 37 mil lei; Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” din Chişinău – 35 mil lei.
Practic toate loturile au fost scoase și anterior la licitaţie, însă fără succes, din care cauză preţul lor a scăzut.
Menționăm că, în conformitate cu Legea  Bugetului de stat pe anul 2015, în rezultatul privatizării, de la fiecare tranzacţie, în bugetul de stat se achită impozitul privat în mărime de 1%.
În perioada expunerii, potenţialii cumpărători pot lua cunoştinţă de materialele din dosarele de privatizare la Agenţia Proprietăţii Publice, Camera de date, telefon de contact: (022) 238-089, (022)  221-457, (022) 220-511.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE