Republica Moldova va stoca circa 15% din consumul mediu anual de gaze naturale, dintre care peste 30% vor constitui stocuri de securitate. Două hotărâri, în acest sens, au fost aprobate, în ședința Cabinetului de miniștri, în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale a țării noastre în caz de situații excepționale.

Potrivit calculelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prezentate Ministerului Energiei, cantitatea totală necesară pentru stocarea gazelor naturale constituie peste 149 de milioane m3. Dintre acestea, aproximativ 47 de milioane m3 reprezintă stocuri de securitate, ceea ce constituie echivalentul a 10 zile de consum de iarnă. Anterior, stocurile de securitate acopereau opt zile de consum intern.

„Republica Moldova a devenit independentă energetic pe dimensiunea de gaze naturale și vom continua acest efort pe tot spectrul de resurse energetice. La fel, este important să lucrăm intensiv la sporirea eficienței energetice și a economiei energiei”, a spus premierul Dorin Recean.

Societatea pe Acțiuni „Energocom” a fost desemnată întreprindere responsabilă de încheierea acordurilor și a contractelor necesare cu operatorii instalațiilor de stocare și va ține evidența separată a tranzacțiilor încheiate în legătură cu crearea și menținerea stocurilor de securitate.

„Societatea pe Acțiuni „Energocom” achiziționează gazele naturale destinate executării obligației de stocare prin procedură competitivă de achiziție sau prin respectarea regulilor utilizate pe piețele de gaze naturale, pe platformele de tranzacționare unde se achiziționează gazele naturale. În mod excepțional, Societatea pe Acțiuni „Energocom” poate achiziționa gaze naturale prin intermediul unor contracte negociate direct, cu condiția să demonstreze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică că prețul de achiziție, în baza unor contracte negociate direct, este competitiv în raport cu cel în baza procedurii competitive de achiziție”, se menționează în nota informativă a proiectului

Volumele de gaze vor fi achiziționate până la data de 1 octombrie a fiecărui an calendaristic și vor fi stocate în depozitele din țări părți ale Comunității Energetice sau din statele membre ale Uniunii Europene.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE