Un nou tip de concediu ar putea fi inclus în Codul muncii. Potrivit unui proiect de lege, care ar putea fi aprobat la următoarea ședință a Guvernului, Codul muncii ar putea fi completat cu prevederi ce vizează concediu neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceiași locuință cu salariatul, notează bizlaw.md

Astfel, concediul neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul se va acorda acestuia în baza unei cereri scrise, pe o durată de cinci zile lucrătoare, acordate o singură dată, într-un an calendaristic.

La cerere, salariatul va anexa următoarele acte:

copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită concediul;

declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceiași locuință cu salariatul;

certificatul medical, eliberat de instituția medico-sanitară.

Autorii inițiativei susțin că modificarea propusă rezidă din necesitatea asigurării coordonării măsurilor ce se impun în vederea armonizării cadrului legislativ național la legislația europeană, ca temei fiind Acordul de Asociere între Republica Moldova și UE.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE