politik“Societatea Civilă susţine lansarea unui proces de transparentizare a Centrului Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, iniţiativă lansată în cadrul planului de acţiuni al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor pentru anul 2010”, a declarat Alexandru Oleinic Ministrul TIC, în cadrul finalizării procesului de consultare preliminară cu reprezentanţii ONG-urilor şi mass-media în acest domeniu.
În cadrul întrevederilor avute pe parcursul săptămânii trecute cu reprezentanţii societăţii civile s-a ajuns la concluzia organizării unei mese rotunde la începutul lunii mai, cu participarea reprezentanţilor MTIC, Centrului Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, ONG-urilor Acces Info, Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Asociaţiei Ziariştilor Economişti, reprezentanţi mass-media.
Alexandru Oleinic a spus că “la prima etapă reprezentanţii societăţii civile vor lansa o serie de rapoarte şi analize a activităţii Centrului Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” reieşind din propria practică de colaborare cu această instituţie şi practica personală de acces la informaţia din cadrul acestei instituţii”. Ministrul a menţionat că la o a doua etapă, MTIC împreună cu Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” va elabora şi va pune în discuţie un set de propuneri menite să ofere o transparenţă şi mai mare în procesul de documentare.
Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” este una din instituţiile subordonate Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, care realizează proiecte de integrare şi formare a resurselor informaţionale de stat. „Registru” este unicul furnizor de produse şi servicii informaţionale pe piaţa tehnologiilor informaţionale din Republica Moldova, dat fiind faptul că deţine drepturi exclusive în ceea ce priveşte acordarea unor anumite servicii informaţionale şi elaborarea produselor, inclusiv de importanţă statală. La moment această întreprindere oferă circa 700 de servicii de documentare a populaţiei şi unităţilor de transport.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE