simbolDeputații grupului socialiștilor pledează pentru depolitizarea învăţămîntului şi propun sancţiuni pentru propaganda politică în instituţiile educaţionale, anunță Politik.md cu referire la un comunicat de presă al formațiunii.

Potrivit sursei, în acest sens, deputaţii au înaintat spre examinare Parlamentului un proiect de lege de modificare şi completare a unor acte legislative în vederea depolitizării învăţământului şi stabilirea unor sancţiuni pentru propagandă politică în instituţiile educaţionale.
„În opinia socialiştilor, în Moldova a fost creată o practică defectuoasă prin care directorii/rectorii instituțiilor de învățămînt sunt contrar prevederilor legale membri de partid care nu ascund acest lucru, ci din contra fac declarații publice în favoarea unui sau altui partid politic. Multiplele cazuri grave care în perioada de independență a Republicii Moldova au fost reflectate în mass-media națională, cazuri în care s-a încălcat legislația, au rămas fără de finalitate disciplinară, administrativă sau penală, acest lucru favorizînd extinderea fenomenului la scară largă”, se anunță în comunicat.
Astfel, proiectul de lege prevede ca propagarea în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova de către cadrele didactice a oricăror manifestări, declarații cu caracter politic, ideologic, șovin, militariste, naționaliste, extremiste, care sunt incompatibile cu activitatea pedagogică, să fie sancționate cu amenzi de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, și cu amenzi de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
De asemenea se propune ca pe durata activității directorii/rectorii instituțiilor de învățămînt și adjuncții săi să nu poată fi membri și/sau suspende activitatea de membru al partidelor sau altor organizații social-politice, să nu aibă dreptul de a participa la activități politice; să nu poată face declarații în favoarea sau defavoarea partidelor politice sau a organizațiilor social-politice; să nu poată contribui în nici un fel la activitățile pe care le desfășoară partidele politice sau organizațiile social-politice, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE