Ion Muruianu, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), urmează să fie astăzi, 26 februarie audiat în cadrul ședinței de la Parlament, pentru a-i cere explicaţii în legătură cu declaraţiile sale, în care i-a numit pe jurnalişti „câini turbaţi periculoşi pentru societate”.
Contactat de Politik.md, procurorul general, Valeriu Zubco a spus că astăzi în cadrul ședinței Parlamentului va fi prezentat raportul ce ține de dosarele pierdute la CEDO de care se face vinovat, în 8 cazuri și Muruianu. ”Nu pot să anticipez evenimentul până nu va fi ședința”.
Întrebat dacă Muruianu va fi sau nu tras la răspundere pentru dosarele pierdute la CEDO, Zubco a spus că ”există prezumția nevinovăției și nu pot să mă expun eu, există legea care prevede clar condițiile în urma căreia persoana poate fi trasă la răspundere și noi nu putem să ne expunem pe fiecare caz în parte”.  
Agentul guvernamental, Vladimir Grosu, a menționat pentru Politik.md că din anul 2006, a sesizat Procuratura cu circa 170 de hotărâri și circa 100 de decizii. În cazul președintelui CSJ, Grosu a spus că indiferent dacă este de acord sau nu să achite suma pierdută la CEDO (2,7 milioane de euro), ”instanța de judecată va hotărî dacă se face responsabil de încasarea pentru careva sume sau nu, cred că simpla dorință a lui de a achita careva sume nu este de ajuns, trebuie să fie un proces judiciar care să decidă acest lucru”.
Deputatul Vitalie Nagacevschi, a menționat că în rezultatul condamnării statului de către CEDO, autoritățile trebuie să facă totul ca să repună persoana în drepturile încălcate și să-i repare prejudiciul moral și material. ”Ulterior statul este obligat să întreprindă măsuri pe plan legislativ ca să nu se mai întâmple violări similare. În conformitate cu legea Procuratura este obligată să tragă la răspundere judecătorii care au pierdut dosarele la CEDO”, a spus Nagacevschi.
Agentul guvernamental comunică cu Procuratura hotărârea CEDO, iar procuratura trebuie să verifice dacă sunt întrunite condițiile tragerii la răspundere a persoanei care a încălcat drepturile garantate de convenție și în dependență de constatările sale să reacționeze. ”Însă, aici există o problemă, pentru ca procuratura să înainteze o acțiune împotriva unui judecător în vederea recuperării banilor pierduți din  buget trebuie să se adreseze la Consiliul Suprem al Magistraturii și să obțină acordul acestuia, acesta ar fi motivul pentru care Muruianu nu a fost niciodată tras la răspundere”, a mai spus Nagacevschi.
Din câte cunosc Procuratura nu a făcut, încă, nici un demers în vederea încercării atragerii la răspundere materială a domnului Muruianu, a conchis Nagacevschi.
Menționăm că toate hotărârile CEDO se comunică procurorului care trebuie să decidă dacă se începe procedura de atragere la răspundere a persoanei sau nu.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE