„Vom avea mai multe discuții cu reprezentanții sectorului pentru a veni cu un suport suplimentar sau cu acțiuni care ar diminua riscul privind alimentația țării. Săptămâna aceasta, voi avea întrevederi și cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a coordona acțiunile, cum ar fi pe dimensiunea industrializării. Acum, în raioane există posibilități de a aduce investitori. Agenda Guvernului revine la acei piloni de dezvoltare cu care am început mandatul miniștrii, medicina și educația fiind sectoarele principale în care trebuie la fel să avansăm”, a punctat Ion Chicu, după discuția de azi-dimineața cu președintele Igor Dodon și speakera Zinaida Greceanîi.

De altfel, încă de săptămâna trecută, președintele Igor Dodon anunța că va merge prin raioane să discute cu agricultorii.

  • Cod Galben de secetă

De ceva vreme, meteorologii ne-au avertizat că Republica Moldova se află în secetă la nivel de God Galben. Recent, avertizarea meteo a fost prelungită până pe 8 iunie 2020.

„În râurile și bazinele acvatice din țară, se va menține seceta hidrologică. Solicităm agenților economici și a populației să consume rațional resursele de apă”, este mesajul specialiștilor.

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenului prognozat, vremea va fi actualizată pe site-ul oficial al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

  • Agricultorii pot utiliza apa din iazuri

Între timp, producătorii agricoli au obținut acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, în ședința plenară de joia trecută, 23 aprilie, un proiect care elimină impedimentele. Modificările au intrat în vigoare, după ce sâmbătă au fost publicate în Monitorul Oficial.

În fapt, era vorba de un proiect de lege întocmit încă pe timpul Guvernului condus de Pavel Filip, acum trei ani. Doar că în 2020 s-a mai completat cu niște documente adiționale.

În condițiile de secetă hidrologică, pentru a diminua efectul negativ al schimbărilor climaterice asupra producției agricolă și, implicit, asupra securității alimentară a țării, irigația este principala măsură eficientă de optimizare a regimului de umeditate a solului în perioada de vegetaţie a plantelor.

Astfel, Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă permite producătorilor agricoli de a amplasa prize de apă și instalații mobile pe terenurile fâșiilor riverane de protecție a apelor în scopul irigării terenurilor agricole. De asemenea, s-au inclus interdicții în Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura cu privire laevacuarea parțială sau totală apei. Se interzice în scop tehnologic piscicol din bazinul de apă de folosinţă complexă, evacuarea parțială sau totală apei, cu excepţia de prevenire a situaţiilor excepţionale declarate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova și în cazul depistării și iradicării bolilor la pești.

În cazul nerespectării interdicției date deținătorii de lacuri de acumulare/iazuri vor fi sancționați cu amendă de la 2.000 la 3.000 de lei aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15.000 la 25.000 de lei aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Totodată, sunt prevăzute aceleași valori de amenzi pentru împiedicarea ilegală a altor utilizatori de apă la amplasarea prizei de apă și a instalației mobile, și în cazul deținerii lacului de acumulare sau iazului fără a dispune de un regulament propriu de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de acumulare.

Concomitent, Ministerul Agriculturii informează că prin Legea cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, s-a reglementat cadru legal privind transmiterea în folosinţă gratuită asociațiilor utilizatorilor de apă (prin încheierea unui contract de comodat) a stațiilor de desecare.

Au fost operate modificări la Legea apelor în vederea simplificării procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei la irigarea terenurilor, care vor intra în vigoare la expirarea a 30 de zile de la data publicării și aducerii actelor normative în concordanță cu prevederile acesteia.

Suplimentar, captarea și folosința apei pentru irigarea terenurilor agricole poate efectuată doar în baza obținerii autorizației de mediu pentru folosinţa specială a apei la irigarea terenurilor conform prevederilor Legii apelor și condițiilor ce țin de folosința apei din acumulările de apă pentru necesitățile comunității, irigație și piscicultură reglementate în Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.


URMĂREȘTE POLITIK.MD PE