Academia de Științe a Moldovei anunță deschiderea concursului pentru ocuparea funcției de director al Institutului de Geologie și Seismologie, informează Politik.md.
Inițierea concursului a avut loc ieri, iar doritorii își pot depune dosarele în decurs de 30 de zile de la data lansării concursului. Își pot înainta candidaturile persoanele, care îndeplinesc următoarele criterii:
• capacitate de exercițiu și vârstă (până la 65 de ani, conform Codului Muncii);
• statutul de rezident al Republicii Moldova;
• calități profesionale și morale remarcabile;
• grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul științific corespunzător profilului organizației;
• vechime în munca științifică și în activitatea managerială la nivel de laborator, sector ori catedră, de cel puțin 4 ani.
Dosarul personal trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente: cererea de participare; copia diplomei de doctor sau doctor habilitat; copia actului de identitate; curriculum vitae; lista lucrărilor științifice din ultimii 5 ani; proiectul programului de activitate pentru următorii 4 ani.
Candidații vor fi selectați de către o comisie de concurs formată din: președintele AȘM, Gheorghe Duca; secretarul comisiei – Igor Serotila; și membrii academicieni ai comisiei: Ion Tighineanu,  Ion Guceac, Aurelia Hanganu, Veaceslav Ursachi,  Angela Belinschi.
Directorul Institutului de Geologie și Seismologie se alege pe un mandat de 4 ani, prin concurs public. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE