Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 202au crescut cu 2,62% (față de 2,12% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,35%, la mărfurile nealimentare cu 1,09% și la serviciile prestate populației cu 3,85% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

În luna octombrie 2022 faţă de septembrie curent, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate de preț au fost marcate la legume – cu 22,1%, ouă de găină – cu 8,3% și zahăr – cu 4,7%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare, în luna octombrie 2022 față de septembrie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate de preț la încălțăminte și confecții – cu 1,5%, și, respectiv, cu 1,3%.

Creșteri mai mari a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – în medie cu 10,32% (în special la serviciile de alimentare cu apă caldă – cu 31,6%, serviciile de furnizare a gazelor naturale – cu 27,3% și a energiei electrice2 - cu 9,5%), generând creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,89%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 27,95%, inclusiv la produse alimentare cu 29,17%, mărfuri nealimentare cu 18,85% și la servicii prestate populaţiei cu 40,16% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 34,62%, inclusiv la produse alimentare cu 36,23%, mărfuri nealimentare cu 21,78% și servicii prestate populaţiei cu 52,65% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

 Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna octombrie 20223

Mărfuri şi serviciiCoeficientul de ponderare
(în decimile)4
Octombrie 2022, în % faţă de:Octombrie 2022 față de septembrie
2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %
 septembrie
 2022
decembrie
2021
octombrie
2021
Total10 0002,6227,9534,622,62
Produse alimentare3 6343,3529,1736,231,22
Pâine1940,8427,3336,800,02
Legume537722,1045,4663,980,83
Fructe62740,9958,1468,320,03
Carne, preparate şi conserve din carne7520,8721,0024,280,07
Lapte şi produse lactate4631,3516,8522,720,06
Zahăr514,7146,3655,910,02
Ouă538,3341,0463,880,04
Ulei vegetal49-0,639,6515,150,00
Mărfuri nealimentare3 7851,0918,8521,780,41
Confecții4471,3210,8314,140,06
Încălțăminte2451,4713,0817,250,04
Medicamente3360,759,1110,230,03
Combustibili și carburanți75771,0139,7942,080,06
Materiale de construcţie1350,2224,0928,310,00
Servicii2 5813,8540,1652,650,99
Servicii comunal-locative86010,3286,46125,860,89
apă potabilă şi canalizare1030,000,600,600,00
energie electrică3289,5275,0275,020,31
gaze naturale prin reţea818527,32247,21530,820,51
încălzire centralizată8970,0054,1192,030,00
Transportul de pasageri2750,5657,3665,770,02
Alimentaţia publică3200,5222,1527,100,02

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – octombrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în octombrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

DiviziuneaDenumireaCoeficientul de ponderare (în decimile)Octombrie 2022, în % faţă de:Octombrie
 2022 față de septembrie 2022:
gradul de influență  (+/) asupra IPC, %
septembrie 2022decembrie 2021octombrie 2021
 Total IPC10 000102,62127,95134,622,62
01Produse alimentare și băuturi nealcoolice3 492103,46129,85137,101,21
02Băuturi alcoolice și tutun330100,53114,38115,870,02
03Îmbrăcăminte și încălțăminte888101,44111,17114,660,13
04Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili1 255107,02169,81198,310,88
05Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței792101,25117,95121,680,10
06Sănătate614100,50108,52109,970,03
07Transport11986101,15137,52139,270,11
08Telecomunicație12501100,23105,59107,930,01
09Recreere și cultură288101,40118,17120,940,04
10Educație111103,60122,84122,960,04
11Restaurante și hoteluri329100,56122,19127,330,02
12Diverse produse și servicii413100,76115,32117,190,03

Datele graficului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în octombrie 2022

Denumirea indicatorilorOctombrie 2022, în % faţă de:
septembrie
2022
decembrie 2021octombrie 2021
Total IPC102,62127,95134,62
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate101,08116,35119,78
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi102,20127,23133,68
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate102,07123,48128,37
Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți102,72127,18134,09
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi103,35129,17136,23
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate105,37151,43168,73
Indicele preţurilor la combustibili și carburanți101,01139,79142,08
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate103,69136,54145,82

Datele graficului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-octombrie 2022, pe regiuni statistice

LunaÎn % faţă de luna precedentăÎn % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent
Total IPCNordCentruSudChişinăuTotal IPCNordCentruSudChişinău
Ianuarie102,77102,84102,76103,21102,58116,56117,50116,48118,99115,22
Februarie102,07101,62102,16101,98102,32118,52118,97118,37121,11117,48
Martie104,06104,33104,57104,09103,55122,16122,99122,64124,79120,46
Aprilie105,56105,10104,89106,71105,90127,07127,36126,77131,08125,75
Mai102,04102,23101,77102,24102,04129,05129,46128,31132,96127,97
Iunie102,21102,67101,88102,64102,00131,83132,71130,22136,63130,75
Iulie101,39101,39100,43101,10102,13133,55133,95130,75138,70133,44
August100,89100,72100,73101,56100,87134,29134,34131,58140,83133,89
Septembrie101,43101,31101,14101,38101,72133,97133,93130,87139,74134,13
Octombrie102,62102,32102,42103,42102,66134,62134,09131,03140,83135,28

Datele graficului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna octombrie anul curent în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna octombrie 2022 față de luna septembrie a.c. în Republica Moldova (2,6%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia și Italia (3,5%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Belgia (2,4%), Polonia (1,8%), Macedonia (1,4%), Portugalia (1,3%), Țările de Jos (1,1%), Austria și Franța (1,0%), Germania și Luxemburg (0,9%), Slovenia și Cipru (0,8%), Spania (0,4%).

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a energiei electrice au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 318-325 din 14 octombrie 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la energia electrică în luna octombrie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea energiei electrice conform tarifelor vechi și noi.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE