Mai multe organizații neguvernamentale – Asociația Juriștilor Administrativi din Moldova, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Juriștii pentru Drepturile Omului, IDIS-Viitorul,  Transparency International – Moldova, și Invento – Acțiune pentru Justiție – se declară îngrijorate de anularea specializării judecătorilor în examinarea cauzelor de contencios administrativ a 80% din magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani. Experții învinuiesc Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) de comportament duplicitar, iar acest comportament al CSM trezește îngrijorări cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

„Aceste evoluții par cu atât mai alarmante, cu cât există semnale clare de intimidare a judecătorilor specializați pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ la examinarea litigiilor electorale transmise deschis de către exponenții guvernării, în timp ce în anii 2024 și 2025 se preconizează desfășurarea scrutinelor republicane prezidențiale, parlamentare și a unui plebiscit național. „Rotația” magistraților contrar și nu conform specializării avute (precum afirmă CSM) trezește îngrijorări și nu pare a fi întâmplătoare”, menționează ONG-urile

„La 29 ianuarie 2024, președintele interimar al Judecătoriei Chișinău și membrul supleant al CSM, Livia Mitrofanm, a emis o dispoziție prin care, în lipsa oricăror criterii clare de interes public, a anulat specializarea de examinare a cauzelor de contencios administrativ a 80% dintre judecătorii sediului Rîșcani”, se menționează într-o declarație semnată de organizațiile menționate mai sus.

12 din 15 judecători specializați au fost transferați la alte sedii unde vor examina dosare civile și penale, în locul lor fiind aduși alți judecători. În opinia asociațiilor semnatare, noii judecători aduși nu sunt specializați în domeniul dreptului administrativ și nu au formarea specială și practică de aplicare a Codului administrativ, ceea ce diminuează garanțiile justițiabililor.

„Intervențiile în schimbarea specializării judecătorilor nu pot fi efectuate decât cu implicarea și consimțământul judecătorilor specializați, cu respectarea unor criterii clare, care respectă dreptul primordial al cetățenilor la protecție efectivă conform dreptului administrativ, urmând ca în litigiile cu statul să se adopte decizii profesioniste de cea mai înaltă calitate”, se menționează în textul declarației.

Potrivit autorilor declarației, revizuirea specializării judecătorilor prin dispoziția președintelui interimar a Judecătoriei Chișinău „disipează investițiile partenerilor de dezvoltare pentru creșterea calității și previzibilității actului de justiție și este contrară obiectivelor aspirațiilor de integrare în UE a Republicii Moldova”.

Exprimându-și îngrijorarea față „de atacul asupra judecătorilor administrativi din partea înalților demnitari publici, comportamentul duplicitar al Consiliului Superior al Magistraturii, ai președinților interimari ai Judecătoriei Chișinău și Curții de Apel Chișinău”, cele șase organizații neguvernamentale solicită:

- Respectarea garanțiilor constituționale și cele introduse prin Codul administrativ de asigurare a funcționării independente și eficiente a justiției în Republica Moldova pentru protejarea efectivă a drepturilor cetățenilor și a oamenilor de afaceri împotriva abuzurilor autorităților publice.

- Expunerea publică a temeiurilor și motivelor urmărite de CSM pentru: a) „împuternicirea” unui președinte de instanță să-și exercite într-un anumit fel atribuțiile prevăzute de art. 161 din Legea cu privire la organizarea judecătorească; și b) „asigurarea rotației magistraților în sensul pierderii specializării administrative existente de către 80% din magistrații despre care nu se știe să-și fi dat acordul la transfer într-un alt sediu cu o altă specializare.

- Anularea Dispoziției neconstituționale cu nr.5 din 29.01.2024 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chișinău în materie civilă și penală, determinarea sediului de activitate a acestora, cât și modul de funcționare a direcțiilor de evidență și documentare procesuală din cadrul instanței judecătorești”, în parte ce se referă la transferul neconsimțit și contrar specializării avute de către judecători între sediile Judecătoriei Chișinău.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE