Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene au constituit 205,8 mln. dolari, deţinând o cotă de 49,7% în total exporturi.
Exporturile în ţările CSI au avut o pondere de 38,0%. Astfel, exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 21,8%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2009.
Cele mai mari realizări în export au constituit articolele manufacturate diverse precum haine, accesorii, încălţăminte, reprezentând 24,5% din total de exporturi.
Au fost marcate creşteri substanţiale la exporturile de produse medicinale şi farmaceutice, maşini şi echipamente pentru transport, băuturi şi tutun, combustibili, contribuind, astfel, la creşterea pe total exporturi cu 12,9%.
Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr, cereale şi preparate pe bază de cereale, încălţăminte şi seminţe şi fructe oleaginoase.
La capitolul importuri, cel mai mult s-a importat din UE, 42,3%, ţărilor CSI revenind 35,4%.
Astfe, România rămâne cel mai mare importator în R. Moldova, cu 29,8%, China 21,6%, Grecia de 2,3 ori, Ucraina -10,0%, Italia -19,6%, Germania 10,8%.
S-au majorat importurile de produse alimentare şi animale vii cu 24,6%, combustibili cu 56,0%, băuturi şi tutun  21,2%, favorizând, astfel creşterea  importurilor cu 9,0%.
Structura importurilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE