Deputații au aprobat în prima lectură pachetul de legi, care ține de reforma Comisiei Naționale de Integritate, dar și a statutului de integritate a persoanelor cu funcții publice, informează Politik.md. Astfel, Comisia Națională de Integritate – va deveni Centru Național de Integritate, care va avea un director.
Acest Centru în afară de funcția de control a averii și intereselor personale, respectării regimului conflictului de interese, de incompatibilități și restricții, va avea posibilități mai mari. Spre deosebire de CNI-ul în prezent, noul Centru va putea constata și sancționa încălcările admise de funcționari.
De asemenea, autoritățile noii structuri vor verifica averile și interesele funcționarilor și demnitarilor nu doar din țară, dar și de peste hotare. Potrivit ministrului Justiției, Vladimir Cebotari, se va institui o nouă funcție - cea de inspector de integritate, care va putea verifica și controla averile demnitarilor. „Acești inspectori vor avea și unele funcții specifice inspectorului de investigații”, a explicat Vladimir Cebotari.
El a mai adăugat că noile prevederi legale extind și lista persoanelor (până la rudele de gradul IV, inclusiv rudele prin afinitate ex: nașii de cununie), care vor fi obligate să depună declarații de avere și interese. De exemplu, chiar dacă un demnitar nu este căsătorit oficial, ci se află în concubinaj – atunci va trebui să declare și averile persoanei cu care concubinează.  „Vor fi obligați să depună declarații și cei din conducerea întreprinderilor de stat, de exemplu cei din consiliile de administrare, și asta chiar dacă ei vin din domeniul privat. Se extinde lista mai averilor care trebuie declarate, precum și se stabilesc consecințele care trebuie întreprinse când datele sunt incomplete, sau când nu sunt delcarate”, a mai spus Vladimir Cebotari.
În cazul în care se va constata conflictul de interese, Centrul Național de Integritate se va adresa în instanța de judecată, iar ca măsură de asigurare, persoana va fi suspendată din funcție.
Centrul va fi condus de un președinte, asistat de un vicepreședinte, numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliul de Integritate. Președintele Centrului și adjunctul său vor fi aleși în bază de concurs public pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. 
Consiliul de Integritate va fi numit de Parlamentul Republicii Moldova și va fi constituit din 7 membri, dintre care un reprezentant desemnat de:
a) Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova;
b) Guvernul Republicii Moldova;
c) Consiliul Superior al Magistraturii;
d) Consiliul Superior al Procurorilor;
e) Congresul Autorităților Locale din Moldova;
f) societatea civilă din domeniul juridic, protecției drepturilor omului sau anticorupție;
g) jurnaliști.
(2) Reprezentanţii societăţii civile şi ai jurnaliştilor se selectează prin concurs de către Ministerul Justiţiei, în baza unui Regulament aprobat de Guvern.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE