Inițiativa legislativă a președintelui Maia Sandu privind instituirea sistemului judecătoresc anticorupție, a primit avizul Guvernului. Proiectul de lege urmează a fi revizuit și îmbunătățit prin prisma recomandărilor Comisiei de la Veneția și a propunerilor formulate în avizul Executivului.

„Opțiunea specializării judecătorilor și crearea de complete specializate pe cauzele de corupție la toate nivelele sistemului judiciar, inclusiv, eventual, cu alocarea unui sediu separat pentru aceste complete, ar putea fi mai eficient de realizat. Guvernul susține necesitatea specializării judecătorilor în examinarea cauzelor de corupție, care trebuie să fie tratate cu prioritate, inclusiv potrivit noilor prevederi legale operate în Codul de procedură penală. Eforturile statului în combaterea corupției au fost direcționate pe mai multe paliere, și anume prin revizuirea legislației, prin instituirea de noi mecanisme și prin fortificarea acestora”, a menționat ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, proiectul vizează instituirea, organizarea și funcționarea unui sistem judecătoresc specializat pe cauze de corupție și a celor conexe, în scopul consolidării eforturilor în lupta cu fenomenul corupției și pentru asigurarea calității judecării cauzelor penale în acest domeniu.

Suplimentar, se propune ca în competența acestei instanțe să fie cauzele care se referă la controlul judiciar al actelor Autorității Naționale de Integritate și cauzele privind confiscarea averii nejustificate. 

Anterior, experții Comisiei de la Veneția recomandau autorităților moldovene să analizeze mai bine dacă e nevoie să creeze o judecătorie anticorupție, pentru că asta necesită timp și bani, și întreabă dacă nu ar fi o opțiune mai bună să fie format un colegiu specializat în una dintre instanțele din Chișinău.

În opinia publicată pe 10 octombrie, experții Comisiei de la Veneția au recomandat autorităților să renunțe la sintagma „sistemul judecătoresc anticorupție” din denumirea și din textul proiectului de lege, ca să nu se creeze impresia că legea își propune să fragmenteze corpul judecătoresc și să ofere un statut privilegiat judecătorilor care vor examina dosarele de corupție.

Experții s-au arătat nedumeriți de faptul că proiectul prevede crearea Judecătoriei Anticorupție și a unui colegiu special pe lângă Curtea de Apel Chișinău, dar nu și a unui colegiu similar la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE