Parlamentul a votat în lectură finală proiectul care să încurajeze plățile fără numerar. Documentul a suferit schimbări legat de sumele plafonate dar și prevederea privind depunerea de către persoane a unei declarații pe proprie răspundere privind proveniența banilor.

În urma consultărilor din Parlament și Guvern dar și cu societatea civilă proiectul a fost ajustat. Este vorba deiIntroducerea unei prevederi noi, ce vizează efectuarea de plăți în numerar în favoarea unei persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau obiecte ale regnului vegetal în sumă ce nu depășește cumulativ 600000 de lei anual;

- efectuarea plăților în numerar în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în sumă ce nu depășește cumulativ 200 000 de lei (inițial 100 000 lei) anual, legate de vânzarea producției de fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției zootehnice în formă naturală, în masă vie și sacrificată;

A fost reformulat mai clar alin.(3) ce ține de procurarea de către persoanele fizice a bunului imobil/ a mijlocului de transport totodată,  prin substituirea sintagmei ,,valoarea bunului,, cu ,,prețul indicat în contractul de vânzare-cumpărare’’;

Pentru situațiile în care persoanele fizice la procurarea bunurilor imobile și mijloacelor de transport în valoare ce nu vor depăși limitele stabilite (de 100 și 50 salarii medii prognozate), vor dori să efectueze achitarea prin transfer și vor trebui să depună numerarul disponibil la cont, se propune prevederea completării și depunerii de către aceștia a unei declarații pe proprie răspundere privind proveniența banilor.

La cumpărarea unui bun imobil, va fi acceptată plata în numerar doar dacă valoarea acestuia nu depășește 100 de salarii medii lunare pe economie, ceea ce înseamnă circa 1,37 milioane de lei, iar în cazul cumpărării unui mijloc de transport – 50 de salarii medii pe economie sau circa 685 mii de lei.

Totodată, agenții economici vor putea utiliza nelimitat mijloace bănești în numerar pentru retribuirea muncii și a altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă, pentru onorarea obligațiilor aferente creditelor contractate de la entitățile financiare, efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice, achitarea obligațiilor fiscale, plăților și amenzilor față de bugetul public național.

Proiectul mai prevede limitarea comisioanelor aplicate pentru efectuarea decontărilor prin transfer. Astfel, comisioanele sau alte plăți percepute de prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova nu vor putea depăși 0,1 % din sumă tranzacționată prin transfer, inclusiv pentru extragerea de numerar. Pentru încălcarea limitelor la efectuarea și încasarea plăților în numerar, se vor aplica amenzi în mărime de la 3 % la 10 % din sumă.

 Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, și nu în 3 luni cum era inițial;

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE