Preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) au crescut cu 11,3%, în ianuarie-septembrie 2012, faţă de perioada respectivă a anului trecut, informează Biroul Naţional de Statistică.
Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 8,3% şi la cele animaliere - cu 19,1%. O creştere considerabilă a preţurilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată la floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 29,5%, struguri –cu 24,8%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 10,4%.
La produsele animaliere preţurile s-au majorat la ouă alimentare – cu 25,7%, vite şi păsări în masă vie – cu 18,7% (bovine – cu 8,6%, porcine – cu 30,9%, păsări – cu 11,6%,), lapte - cu 8,9%.
Totodată, au scăzut esenţial preţurile de vînzare la cartofi – cu 69,0%, porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 7,8%, fructe şi pomuşoare -  cu 5,7%, legume - cu 3,4%.
De menționat că, datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE