În 9 luni ale anului 2009 producţia globală agricolă din Moldova a scăzut cu 10,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17%, totodată producţia animalieră fiind în creştere cu 8,6%.
În special, s-a redus recolta culturilor cerealiere de grupa întâi: a grâului cu 45% mai puţin faţă de 2008 şi a orzului - cu 29% mai puţin.
Totodată, cu ritmuri sporite a crescut recolta de struguri, porumb pentru boabe, rapiţă, floarea soarelui, soia, cartofi şi struguri şi cu ritmuri mai scăzute la sfecla de zahăr, legume şi fructe sîmburoase, determinat de specificul condiţiilor climaterice din anul curent.
Producţia de carne şi ouă a crescut cu 20% şi 28% faţă de ianuarie - septembrie 2008. Majorarea esenţială a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în special porcinelor - cu 50%, bovinelor - cu 25%, păsărilor - cu 11%) a fost generată atât de creşterea efectivului mediu al porcinelor (cu circa 24%), păsărilor (cu 36%), cât şi a sporului zilnic în greutate a vitelor (bovinelor - cu 27%, porcinelor - cu 15%). Creşterea efectivului găinilor ouătoare în întreprinderile agricole cu 32%, în condiţiile micşorării productivităţii lor cu 3%, a generat majorarea producţiei ouălor cu circa 28%.
Creşterea producţiei de lapte a avut loc în exclusivitate datorită majorării producţiei în gospodăriile populaţiei cu 0,8%, producţia de lapte în întreprinderile agricole fiind în descreştere cu 3,3%.
Gospodăriile populaţiei se caracterizează de asemenea prin sporirea producţiei de creştere a vitelor şi păsărilor cu circa 12% şi de ouă - cu circa 4%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE