Potrivit răspunsului Procuraturii Generale a Federației Ruse din 16 mai 2019 în unul dintre dosarele reprezentate de către avocații Asociației Promo-LEX, regiunea transnistreană a Republicii Moldova este recunoscută în mod oficial drept „stat suveran”.

Pe parcursul celor 15 ani de activitate în regiunea transnistreană, avocații Asociației Promo-LEX au întâlnit de fiecare dată numai răspunsuri ferme, prin care autoritățile ruse subliniau faptul că Federația Rusă respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, precum și Tratatele Internaționale, inclusiv bilaterale cu Republica Moldova prin care teritoriul din stânga Nistrului este recunoscut ca parte a teritoriului R. Moldova și respectiv victimelor abuzurilor sau avocaților lor li se recomanda să se adreseze organelor de drept constituționale de la Chișinău.

Recunoașterea regiunii transnistrene ca entitate statală suverană de către Federația Rusă reprezintă o schimbare totală și în premieră de atitudine oficială față de statutul regiunii transnistrene a R.Moldova. Până în acest moment, de fiecare dată poziția structurilor oficiale ale Statului rus, inclusiv în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, subliniau faptul că Federația Rusă  respectă A) prevederile constituționale referitoare la independența, suveranitatea și integritatea teritorială; B) calitatea de mediator al Federației Ruse în procesul de soluționare a problemei transnistrene; C) normele dreptului internațional, inclusiv Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă (art.5 prevede că Părțile se vor abține de la orice acțiuni, care ar  cauza prejudicii celeilalte Părți, suveranității, independenței și integrității ei teritoriale. Părțile condamnă separatismul sub toate formele lui de manifestare și se angajează să nu sprijine mișcările separatiste); D) alte angajamente asumate de către Federația Rusă (Acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992, Statutul Organizației Națiunilor Unite, dar și alte tratate și convenții internaționale.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE