Consiliul municipal Chișinău restricționează utilizarea și prestarea serviciului de salubrizare și creează bariere pentru alți agenți economici la intrarea pe piața de prestare a acestor servicii în Chișinău, se spune într-un comunicat de presă al ANPC.
Potrivit conducerii Agenției, intervenția administrației publice locale a dus la monopolizarea pieței de prestare a serviciilor de salubrizare în favorea unui singur agent economic - Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate”, concurența fiind eliminată.
Conform ANPC, Consiliul municipal Chișinău a modificat Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul capitalei.  Astfel, eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și cele de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chișinău se efectuau doar în baza încheierii unor contracte, privind transportarea deșeurilor menajere solide doar cu ÎM Regia „Autosalubritate”.
Drept urmare, ANPC cere Primăriei să demonopolizeze piața de prestare a acestor servicii, asigurând accesul liber tuturor agenților economici, precum și utilizarea rațională a banilor publici. 
De menționat, că în anul 2011 din bugetul municipal au fost alocate Întreprinderii Municipale „Regia Autosalubritate” resurse financiare în mărime de 1,4 mln  lei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE