În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Moldova a scăzut în medie cu 8.000 de persoane anual, ceea ce constituie aproximativ echivalentul a şase sate cu un număr mediu de locuitori de 1.300 persoane, semnalează Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) într-un comunicat.
Natalitate scăzută, mortalitate crescută
Conform prognozelor ONU, confirmate şi prin studiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, către anul 2050, numărul populaţiei Basarabiei va scădea cu un milion de persoane, iar către anul 2130 populaţia se poate reduce aproape la jumătate, ajungând la 1.500.000 de persoane (conform Institutului de Demografie din Viena).
Cauzele acestei situaţii sunt multiple. Femeile nasc mai puţini copii, ca urmare a unei tendinţe generale de implicare tot mai activă în câmpul muncii, dar şi din cauza lipsei unei infrastructuri de îngrijire a micuţilor bine consolidată.
În medie, o femeie naşte în prezent câte 1 sau 2 copii, aproape de două ori mai puţin decât ar fi indicat, cel puţin pentru înlocuirea în timp a generaţiilor. Pe de altă parte, se constată o rată înaltă a mortalităţii, în special în rândul persoanelor apte de muncă, ca urmare a condiţiilor precare de trai, stres, acces redus la servicii de sănătate, dar şi din cauza accidentelor de muncă şi de circulaţie rutieră.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE