Această descreştere se datorează descreşterii cu circa 18,6 mii a numărului şomerilor. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost practic egal cu cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a depăşit-o puţin  pe cea a populaţiei urbane (51,5% şi, respectiv, 48,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 41,8%, fiind în uşoară descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (42,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 44,4%, în comparaţie cu rata pentru femei – 39,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,5% în mediul urban şi 37,6% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 46,8%, micşorându-se cu 0,8 p.p. faţă de nivelul trimestrului IV 2007.

Populaţia ocupată a constituit circa 1184 mii persoane, numărul lor rămânând acelaşi faţă de tr. IV 2007, însă micşorându-se cu circa 10% faţă de trimestrul III 2008. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost practic egală cu cea a femeilor. Mediului rural i-au revenit  52,1% şi celui urban – 47,9%. 

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 48,3 mii, fiind cu 18,6 mii mai mic faţă de tr.IV 2007. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 59,6% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 63,7%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 58,2% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2007 cu 0,8 p.p. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în aşi găsi un loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 23,1 mii.

Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 327,5 mii persoane. Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Aceeaşi proporţie se înregistrează pentru persoanele plecate din localităţile rurale.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE