Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova lansează, la Chişinău, două Documente de politici în domenii vitale pentru R. Moldova – educaţia şi dezvoltarea umană şi educaţia în domeniul drepturilor omului. Anunţul a fost făcut luni, 14 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă.

Documentele de politici, intitulate „Educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi de perspectivă” şi „Educaţia în domeniul drepturilor omului”, oferă analize şi informaţii, unele făcute publice în premieră, atât despre sistemul educaţional din R. Moldova din perspectiva dezvoltării umane, cât şi despre nevoia de re-energizare a eforturilor în domeniul educaţiei pentru drepturile omului.
„Există o legătură apropiată între educaţie, inclusiv educaţia pentru drepturile omului, şi dezvoltarea umană”, afirmă Reprezentantul Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, Kaarina Immonen. „Cele două Documente de politici transmit un puternic mesaj despre contribuţia sistemului educaţional la dezvoltarea umană prin acces universal la studii, cunoştinţe relevante şi cultivarea obişnuinţei cetatenilor de a învăţa pe parcursul întregii vieţi. Iar din această perspectivă, şcolile trebuie să folosească toate oportunităţile pentru promovarea drepturilor omului şi respect pentru diferenţe”, a spus Reprezentantul Permanent PNUD.
Documentul de politici privind educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi de perspectivă analizează sistemul educaţional din R. Moldova prin prisma dezvoltării umane şi identifică principalele probleme cu care se confruntă în prezent educaţia. Printre acestea studiul menţionează diminuarea continuă a numărului tinerilor incluşi în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, accesul redus la educaţie obligatorie, calitatea insuficientă a învăţământului universitar, lipsa acută a cadrelor didactice, rigiditatea sistemului care nu oferă oportunităţi suficiente de revenire în sistem după o anumită activitate de muncă şi altele. Principalele cauze ale situaţii, relevate de studiul elaborat în cadrul Proiectului de Analiză a Politicilor al PNUD, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice, sunt problemele de acces şi de egalitate a oportunităţilor, probleme de calitate şi de context instituţional.
Documentul de politici privind educaţia în domeniul drepturilor omului în R. Moldova prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul unui proiect comun al Agenţiilor ONU, în scopul consolidării sistemului de promovare şi protecţie a drepturilor omului în Moldova.
Documentul constată că educaţia pentru drepturile omului nu este suficient de integrată în sistemul educaţional al R. Moldova. În acelaşi timp, datele prezentate în premieră în acest Document de politici indică asupra unor tendinţe îngrijorătoare în ceea ce priveşte drepturile omului în sistemul şcolar, inclusiv în ceea ce priveşte violenţa, şi vorbeşte despre subiecte sensibile precum atitudinea faţă de copiii de origine romă.
Ca răspuns la aceste provocări, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare acordă asistenţă pentru procesul de reformă a sistemului educaţional, aflat în derulare în Republica Moldova.
Documentele de politici în domeniul educaţiei şi dezvoltării umane, prezentate la Chişinău, sunt lansate în contextul Anului Internaţional al Tinerilor 2010, care va debuta pe plan global la 12 august, prin acţiuni care să-i ajute pe tineri să-şi folosească energia, entuziasmul şi creativitatea în scopul dezvoltării umane.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE