Volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a crescut, în anul 2008, cu 53,85% faţă de anul 2007, şi a atins cifra de 235,76 mil. lei, iar investiţiile în acest sector s-au majorat cu circa 30% şi au alcătuit 58,25 mil. lei, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) întocmit în baza datelor statistice prezentate de furnizorii acestor servicii.

Cea mai mare cifră de afaceri, de 107,86 mil. lei a fost înregistrată de furnizorii serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor de televiziune (TV) prin eter. Furnizorii serviciilor TV prin cablu au efectuat vânzări în sumă de 90,72 mil. lei, iar cei ai serviciilor de radiodifuziune de 37,18 mil. lei. Pe piaţa serviciilor TV prin cablu venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) a constituit 38,32 lei. Principalul furnizor al acestor servicii este Sun Communications, care deţine o cotă de peste 51% din piaţa dată, a înregistrat, în anul 2008, un venit mediu lunar per utilizator de 44,30 lei.

În ceea ce priveşte investiţiile, cea mai semnificativă creştere de 564,5% a fost înregistrată în sectorul serviciilor TV prin eter. În 2008, în dezvoltarea acestui sector s-au alocat 22,07 mil. lei. Această creştere a fost determinată de necesitatea implementării tehnologiilor moderne, promovării serviciilor noi şi extinderii ariei de acoperire a serviciilor prestate de operatorii de pe acest segment de piaţă. În sectorul servicii TV prin cablu au fost efectuate investiţii în sumă de 28,1 mil. lei sau cu 20,64% mai puţin decât în 2007. Investiţiile alocate în sectorul servicii de radiodifuziune au constituit 8,07 mil. lei.

Cea mai mare parte a investiţiilor, 52,93 mil. lei sau 91% din volumul total al acestora au fost alocate în echipamente de reţea, ceea ce a permis implementarea unor tehnologii noi, precum ar fi televiziunea digitală prin cablu şi cea prin satelit (DTH), extinderea reţelelor TV şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

Potrivit raportului Agenţiei, numărul utilizatorilor de servicii TV prin cablu şi prin eter codificat (în baza tehnologiei MMDS) a crescut, în 2008, cu 35% faţă de 2007 şi a depăşit cifra de 236 mii, dintre care 11,9 mii sunt utilizatori ai serviciilor TV digital. Rata de penetrare a serviciilor TV multicanal (prin cablu şi MMDS), raportată la o sută de locuitori ai republicii, a sporit faţă de 2007 cu 35 puncte procentuale şi a alcătuit 6,91 %.

Pentru 2009, Agenţia estimează o creştere mai dinamică a numărului de utilizatori ai televiziunii digitale. Această tendinţă va fi determinată de diversificarea ofertelor lansate de operatorii TV digital, care va da posibilitate utilizatorilor să aleagă programe TV de calitate mai bună şi la preţuri mai avantajoase.          

Conform datelor ANRCETI, în 2008 în sectorul servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale au activat 252 de furnizori, dintre care 203 furnizori de programe TV şi 49 de programe radio.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE