Termenele de perfectare a permiselor de şedere provizorii pentru cetăţenii străini şi apatrizi au fost reduse de la 30 la 5 zile lucrătoare. Aceste documente sunt eliberate de toate subdiviziunile teritoriale din cadrul Direcţiei de documentare a populaţiei a Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.

 “Acţiunea în cauză face parte din planul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor privind facilitarea şi simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile acordate de către stat”, susţine Alexandru Oleinic, ministrul tehnologiilor informaţionale. “Treptat vom elimina toate barierele ce stau în faţa populaţiei în procesul de utilizare a serviciilor prestate de stat”, a subliniat ministrul.
 
Permisul de şedere se eliberează cetăţenilor străini şi apatrizilor, care domiciliază temporar pe teritoriul R. Moldova pe un termen de până la un an, cu excepţia cetăţenilor Statelor Unite ale Americii, cărora, în baza înţelegerii între Guvernul R. Moldova şi Guvernul SUA privind facilitarea regimului de vize, acest permis se eliberează pe un termen de 60 de luni, dar care nu depăşeşte termenul de valabilitate a paşaportului naţional.
 
Tariful stabilit pentru perfectarea permiselor de şedere provizorii pentru cetăţenii străini şi apatrizi în termen de 5 zile lucrătoare constituie 640 lei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE