GuvernÎn cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului, membrii Cabinetului de miniştri au operat modificări şi completări în mai multe hotărâri. Potrivit noilor prevederi, cetăţenii vor putea să aleagă de sine stătător instituţia care va efectua plata pensiei, alocaţiei sociale de stat, ajutorului social sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, informează Politik.md. 
Această decizie vine să asigure accesibilitatea beneficiarilor la plățile sociale. Astfel, pensiile şi alte alocaţii sociale, care se achită prin intermediul „Băncii de Economii”, vor putea fi primite de beneficiar direct pe cardurile bancare, deschise la alte instituţii financiare la alegerea acestuia sau prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”.  
Pentru aceasta, beneficiarul va depune o cerere la instituţia financiară aleasă - prestatorul de servicii de plată a pensiei și alocaţiei sociale care, la rândul său, va încheia un contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale în acest sens.  
În cazul în care beneficiarul optează pentru ca plata să fie efectuată prin intermediul conturilor bancare, deschise la prestatorii de servicii de plată desemnaţi, acesta depune, în acest sens o cerere la filialele (agenţiile) prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăşi trei ani. La expirarea termenului menţionat beneficiarul va actualiza informaţia prin prezentarea copiei buletinului de identitate la filialele instituţiilor financiare respective, în caz contrar, plata pensiei/alocaţiei se va suspenda. 
În cazul în care persoanele nu vor desemna prin cerere, instituţia pentru a asigura plata prestaţiilor menţionate, acestea vor fi efectuate de către instituţia care deja asigură plăţile respective, până la desemnarea, prin cerere de către persoană a altei instituţii de plată.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE