Indexarea va fi aplicată pentru toate pensiile, indiferent de mărimea acestora. Totodată, se va indexa şi venitul minim garantat utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social. Astfel, mecanismul de indexare se va aplica pentru toate prestaţiile sociale, inclusiv plăţile capitalizate, îndemnizaţiile de dizabilitate survenită ca urmare a unui accident de muncă şi compensaţiile băneşti lunare stabilite participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.

Potrivit unui comunicat al Legislativului, mecanismul de indexare prevede că la 1 aprilie, coeficientul de indexare a pensiilor va constitui inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent, iar la 1 octombrie coeficientul de indexare va constitui inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs. Acest mecanism de indexare va asigura beneficiarilor de pensii o compensare neîntârziată a efectului inflaţionist, protejând pensionarii de efectul diminuării puterii de cumpărare.

Totodată, nu vor fi recalculate pensiile procurorilor şi judecătorilor, ţinându-se cont de salariul lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu, precum şi pensiile privilegiate, prin unificarea condiţiilor şi a modului de calcul al pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de cetăţeni, precum deputaţi, membri de Guvern, aleşi locali, procurori, funcţionari publici.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE