simbolProcuratura Generală a verificat legalitatea şi modul în care au fost executate, în 2014, pedepsele cu privarea de dreptul de a conduce un mijloc de transport, aplicate persoanelor condamnate pentru comiterea accidentelor rutiere. În urma controalelor s-au constatat sute de cazuri în care persoane private, prin sentinţe judecătoreşti, de dreptul de a conduce mijloace de transport, în realitate, continuă să fie participanţi activi la traficul rutier. Asta, deoarece permisele de conducere nu le sunt ridicate, informează Politik.md.
Rezultatele investigaţiilor au arătat că, deşi legislaţia prevede că ridicarea permisului de conucere se face de către organul de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului, această prescripţie nu este respectată de Inspectoratul Naţional de Patrulare (INP).
S-a stabilit că, deşi pe adresa Centrului Unic de Monitorizare şi Coordonare al INP sunt trimise avize în termenul legal stabilit, în realitate, dosarele personale ale condamnaţilor nu conţin date care ar confirma faptul ridicării, de către INP, a permiselor de conducere ale persoanelor private de acest drept. 
Legislaţia statuează că, după ridicare, permisul de conducere se transmite la păstrare Întreprinderii de Stat CRIS „Registru".
Investigaţiile procurorilor au relevat că verificările INP privind executarea pedepsei se limitează doar la prezentarea unei informații superficiale şi nicidecum la ridicarea permisului de conducere.
Cele constatate, potrivit procurorilor, denotă o lipsă de responsabilitate şi atitudinea neconştiincioasă din partea colaboratorilor INP faţă de obligaţiunile de serviciu. Urmare a abaterilor grave stabilite, Procuratura Generală va sesiza Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Concomitent, în vederea redresării situaţiei la acest capitol, la iniţiativa Procuraturii Generale şi a Oficiului Central de Probaţiune, a fost creat un grup de lucru, alcătuit din reprezentanţi ai INP, MAI, ÎS CRIS „Registru" şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. În sarcina acestora a fost pusă elaborarea, în termeni cât mai restrânşi, a unui Regulament care ar condiţiona punerea în aplicare a pedepselor cu privarea de dreptul de a conduce, aplicate persoanelor condamnate pentru comiterea accidentelor rutiere.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE