Organizațiile neguvernamentale semnatare își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa standardelor de calitate a legii ce permite suspendarea temporară sau definitivă a licențelor furnizorilor de servicii media audiovizuale de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Într-o declarație acestea subliniază că mecanisme juridice similare, care presupun suspendarea actelor permisive ale posturilor TV și de radio în lipsa unei hotărâri judecătorești, au fost declarate anterior drept neconstituționale. De asemenea, ONG-urile de media dezaprobă lipsa de transparență în procesul de elaborare, votare și implementare a noului mecanism juridic și le cer autorităților să revizuiască prevederile legale pentru a asigura conformitatea acestora cu standardele internaționale, notează IPN.

„În procesul de elaborare, votare și implementare a noului mecanism juridic, autoritățile au sfidat transparența în procesul decizional, subestimând importanța revizuirii detaliate și nuanțate a legislației propuse, în baza recomandărilor părților interesate și ale experților din domeniul relevant. Publicul larg și societatea civilă au avut ocazia să se familiarizeze cu noile pârghii juridice abia la data de 29 decembrie 2023, atunci când a fost publicată prima decizie a CPPIIN  prin care au fost suspendate licențele de emisie ale posturilor de televiziune vizate anterior în dispozițiile de suspendare ale Comisiei pentru Situații Excepționale”, precizează ONG-urile de media.

Organizațiile neguvernamentale semnatare își exprimă regretul și dezaprobarea în raport cu perpetuarea practicilor ce sfidează principiului transparenței în procesul decizional, în special în lumina faptului că suspendarea licenței de emisie a unui post de televiziune reprezintă o ingerință în dreptul la libera exprimare a presei, iar consultarea publică a inițiativelor legislative ce au implicații asupra acestui domeniu este de o importanță deosebită.

Semnatarii declarației sunt Centrul pentru Jurnalism Independent, Amnesty International Moldova, Asociația Presei Electronice, Asociația Promo-LEX, Centrul „Acces-Info”, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Politici și Reforme, Centrul de Investigații Jurnalistice.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE