„Cifrele invocate la capitolul „prognozele economice”, care au stat la baza elaborării proiectului Legii bugetului pe anul 2013, denotă o situaţie alarmantă pentru economia Republicii Moldova – stoparea creșterii sau chiar descreșterea economiei naționale”, susține ex-ministrul TIC, Alexandru Oleinic. Factorii care denotă această descreștere sunt: instabilitatea și incoerența politicilor fiscale, diminuarea cererii externe la bunurile fabricate în Moldova şi slăbirea celei interne din contul consumului final, diminuarea producţiei industriale, impactul secetei din vara acestui an asupra producţiei agricole, care s-a diminuat cu 2,1%, precum și diminuarea sectorului investiţional.
Alexandru Oleinic consideră că “pe fundalul situaţiei alarmante din economie, care se atestă nu numai anul acesta, ar fi fost nevoie de o politică fiscală previzibilă care, să contribuie la realizarea unor obiective economice cu un rezultat imediat”.
„Nu cred că politicile fiscal, care stau la baza bugetului actual, vor avea un aşa efect. Îndeosebi dacă ne referim la anularea scutirii de TVA, de taxe vamale, la mijloacele fixe depuse în capitalul social al agenţilor economici – nicidecum nu corelează cu obiectivul de dezvoltare economică bazată pe investiţii”, a declarat politicianul.
De asemenea, el afirmă că - de aici şi diminuarea investiţiilor străine directe cu 17 la sută, comparativ cu perioada similară a anului trecut (6 luni ale anului 2011 conform datelor BNM).
Alexandru Oleinic susține că drept urmare a instabilităţii politicii fiscale, “se refereră la anularea cotei zero la profit începând cu 2012 şi anularea facilităţilor fiscale la importul mijloacelor fixe în capitalul social”, s-a impulsionat procesul de transferare a capitalului local peste hotarele ţării.
“Dacă în primul semestru al anului trecut retragerile de capital au fost în mărime de 68 de milioane de dolari, atunci în prima jumătate a acestui an, ieşirile de capital au depăşit 80 de milioane de dolari. Suma este cu 19 la sută mai mare decât cea înregistrată în şase luni ale anului trecut.
Sunt nevoit să constat că politica fiscală anuală devine un instrument de șantaj pentru agenții economici, contrar principiilor de stabilitate și echitate, care ar trebui să stea la baza unei politici fiscale previzibile orientate spre stimularea creșterii economice”, susține Alexandru Oleinic.
Referitor la proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013, fostul ministru consideră că acesta teoretic, reflectă eficienţa politicilor sociale orientate spre afirmarea echităţii sociale. Este remarcabilă creşterea cu 9,8% a veniturilor contribuţiilor de asigurări sociale, acumulată pe seama angajaţilor care vor achita cotribuţia de 7% (cu o creştere cu 2% comparativ cu anul 2011). Iar mărimea taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat pentru contribuabilii ce activează pe cont propriu, în special titularii de patente și persoanele fizice, se va majora de la 4700 lei la 5229 lei.
Alexandru Oleinic consideră că situaţia oamenilor în etate rămăne incertă în condiţiile în care pensiile vor fi doar indexate, dar nu şi majorate, măcar până la nivelul valorii medii lunare a minumului de existenţă şi mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă, care constituie 957,2 lei de rând cu mărimea minumului de existenţă de 1502,9 lei. Un asemenea buget este mai degrabă unul impus, decât ajustat la necesitățile Republicii Moldova. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE