Î.S. „Poşta Moldovei” poate distribui pensiile la domiciliu, având potenţialul tehnic şi uman, însă, problema constă în lipsa acoperirii financiare a cheltuielilor suportate la prestarea acestui serviciu.
În acest sens, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a elaborat un set de modificări legislative în scopul stabilirii tarifului adecvat pentru prestarea serviciului de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor.
La moment, pensiile, indemnizaţiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor de vîrstă înaintată şi celor care, din cauza stării sănătăţii, nu le pot primi de sine stătător la oficiile poştale, la dorinţa acestora, cu acordul prestatorului. Numărul acestora constituie circa 30% din numărul total de beneficiari.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE