Ultimele cazuri scandaloase, în urma cărora mai multe companii cu investiţii străine şi-au anunţat intenţia de a nu mai lărgi desfăşurarea activităţii pe teritoriul R. Moldova, optând pentru alte ţări, au stârnit o mulţime de întrebări, cu privire la activitatea Serviciului Fiscal din ţară, precum şi referitor la încrederea investitorilor străini în mediul de afaceri din R. Moldova.
Despre această situaţie incertă, precum și despre ce soluţii ar putea exista în acest sens, reporterul Politik.md a discutat cu ex-deputat, ex-ministrul, actual co-preşedinte al Partidului Popular din Republica Moldova,  Alexandru Oleinic.  
Politik.md: Dle Oleinic, după părerea Dumneavoastră, economia Republicii Moldova are nevoie de investiţii străine?
Alexandru Oleinic: După publicarea Raportului Băncii Naţionale a Moldovei „Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova”,  s-a atestat  o situaţie alarmantă pentru economia Republicii Moldova – reducerea dramatică a investiţiilor străine directe.
Pe fundalul prognozelor preliminare de reducere a ritmurilor  creşterii economice de până la 1,2%,  cifrele invocate în Raport ne atenţionează despre un pericol enorm pentru Republica Moldova. Reducerea investiţiilor străine directe în proporţie de peste 3 ori, doar pe parcursul unui singur an, ne vorbeşte despre epuizarea sau chiar lipsa de resurse de creştere durabilă a economiei naţionale. În consecinţă, ne putem aştepta la o reacţie în lanţ – lipsă de locuri de muncă, reducerea veniturilor populaţiei și chiar incapacitatea de plată a ţării.
Despre o asemenea stare de lucruri ne denotă dinamica investiţiilor străine directe, care, comparativ cu anul trecut, s-au redus de la 200 la 60 milioane dolari şi sporirea fenomenului de retragere a capitalului investit de la 110 la 160 milioane dolari.
Regretabil este că acest lucru se întâmplă și cu implicarea directă a structurilor statului – mă refer la scandalurile  în care au fost implicate compania germană, Draexlmaier, și compania din China, Shan Lian International, care au decis retragerea afacerilor din Republica Moldova, din cauza presiunilor fiscale la care au fost supuse. În consecinţă, va avea de suferit atât imaginea ţării noastre, cât şi cetăţenii de rând.
Situaţia, la care s-a ajuns, ne denotă lipsa îndelungată a unui climat fiscal previzibil şi favorabil, pentru plasarea investiţiilor străine şi lipsa unei  strategii concrete de dezvoltare  durabilă a economiei naţionale.
Am repetat acest lucru în permanenţă, atât la adoptarea proiectelor de politici fiscale anuale în Parlamentul Republicii Moldova, cât şi la expunerea de poziţie vis-à-vis de politicile fiscale şi investiţionale. Pentru depăşirea situaţiei de criză sistemică din Republica Moldova, este necesar de adoptat o politică fiscală previzibilă în timp, care să corespundă intereselor economice ale ţării, dar nu intereselor de grup. 
Programul Partidului Popular include o serie de măsuri concrete pentru sporirea atractivităţii Republicii Moldova atât pentru investitorii străini, cât şi pentru cei locali. Unele din ele sunt:
-  introducerea impozitului unic în agricultură de 1,8 lei/grad-hectar;
-  impozit unic de 10% pentru persoanele fizice şi juridice;
-  cota zero la impozitul pe venitul reinvestit în capitalul social;
- zero taxe şi impozite la importul de utilaje şi tehnologii avansate;
- întreprinderile micro, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (cu vânzări de până la 500 mii lei), care vor crea cel puţin 5 locuri de muncă, vor fi scutite de plata  impozitului pe venit pe o perioadă de 3 ani.
În acest sens,  Partidul Popular  din Moldova se pronunţă pentru atragerea investiţiilor străine în economia naţională, în baza unui model economic eficient şi credibil, conform căruia vom realiza o creştere economică rapidă şi durabilă şi vom redirecţiona economia noastră de la consum şi importuri – la investiţii, reforme şi exporturi.
Numai prin realizarea acestui deziderat – sporirea fluxului de investiţii străine – vom restructura şi moderniza economia naţională de rând cu implementarea tehnologiilor avansate şi a noilor practici de administrare corporativă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE