Distribuirea pensiilor la domiciliu aduce pierderi anuale de 8.8 mln lei, afirmă Alexandru Oleinic, ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.
Asta, deoarece la momentul actual, „Poşta Moldovei” efectuează distribuirea la domiciliu a pensiilor la circa 400 mii beneficiari, ceea ce înseamnă cheltuieli anuale în sumă de 55.8 mln lei în condiţiile unui buget aprobat de 47 mln lei.
„Poşta Moldovei” a efectuat o analiză şi a identificat necesitatea de prestare a acestui serviciu la circa 532 mii de persoane (aproximativ 80% din numărul total de beneficiari). Pentru realizarea acestei sarcini „Poşta Moldovei” va suporta cheltuieli anuale în sumă de 62.3 mln lei.
În situaţia în care Guvernul nu va identifica sursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor în cauză, întreprinderea “Poşta Moldovei” va fi nevoită să activeze în pierdere sau să reducă numărul de beneficiari ai acestui serviciu. În calitate de alternativă serviciului dat ar putea servi şi experienţa ţărilor europene în care pensiile sînt transferate pe conturi bancare, iar pensionarii le ridică prin sistemul de carduri.
Menţionăm, că din activitatea economico-financiară în anul 2008 şi 2009 "Poşta Moldovei" a înregistrat rezultate negative, pierderile constituind respectiv 6,2 mln lei şi 3,9 mln lei, în total 10,1 mln lei. Iar de la serviciul de distribuire a pensiilor pierderile s-au cifrat în anul 2009 la suma de 6,8 mln lei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE