Un summit de amploare se desfăşoară la Chişinău în perioada 30-31 martie, sub patronajul Ministerului Tehnologiilor şi Comunicaţiilor. La forum mai participă reprezentanţi ai companiilor internaţionale de TIC, printre care, Asociaţia Naţională a Companiilor Private TIC, USAID, Microsoft Moldova.
„Republica Moldova, ca stat cu aspiraţii spre modernizare şi progres, pentru a obţine valoare şi putere, trebuie să devină o ţară a tehnologiilor informaţionale, a inovaţiilor şi a comunicării neîngrădite”, a declarat Ministrul TIC Alexandru Oleinic în discursul său de salut.
Potrivit lui Alexandru Oleinic, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului trebuie de depăşit mai multe obstacole. Printre acestea ministrul a numit dezvoltarea inadecvată a infrastructurii (nivelul penetrării accesului în bandă largă la Internet este de numai 6% pe când ţările europene au media de 22%.), preţul accesului la Internet care rămâne destul de mare în comparaţie cu veniturile populaţiei.
O barieră care urmează a fi înlăturată din calea dezvoltării sectorului TIC este şi instruirea insuficientă a specialiştilor. În acest sens Oleinic a spus că investiţiile în TIC în bugetele instituţiilor de educaţie sunt foarte mici, la nivel de 2-3%, întreprinderile din sector afirmând că instruiesc absolvenţii instituţiilor noastre practic de la zero.
Prezent la eveniment, premierul Vlad Filat a menţionat că Guvernul şi-a propus ca obiectiv major să transforme Moldova într-o ţară cu o administraţie transparentă şi eficientă, economie dinamică şi competitivă, cu un mediu de afaceri favorabil pentru atragerea de investiţii.
„Una dintre temele care mă preocupa intens este debirocratizarea instituţiilor statului si eficientizarea lor. Zilnic primesc informaţii din partea oamenilor despre birocraţia cu care se confruntă, despre taxele mari pe care trebuie sa le plătească pentru fiecare act. Cred că dezvoltarea rapidă a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ar putea contribui substanţial si la debirocratizarea instituţiilor”, a spus Premierul.
Vlad Filat a precizat că tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este un domeniu de maxim interes pentru Guvern, dar fără bani nu se poate de făcut nimic. „Acesta este şi motivul pentru care am lansat dialogul cu partenerii externi de dezvoltare, în scopul accesării de fonduri şi expertiză pentru implementarea e-guvernării în Republica Moldova”, a menţionat Prim-ministrul.
În acest sens, Guvernul participă la elaborarea şi pregătirea lansării unui proiect împreună cu Banca Mondială cu scopul creării unui mediu favorabil pentru E-transformarea Moldovei prin dezvoltarea industriei IT, infrastructurii şi a capitalului uman.
Totodată, Moldova este prima ţară, care începînd cu luna viitoare, va fi consiliată de experţi în domeniu din SUA, Singapore, Canada, Marea Britanie, Estonia, Noua Zelandă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE