Fostul ministru al Finanțelor, Veronica Sirețeanu a adresat un mesaj de mulțumire colegilor de la minister și a spus că următorului ministru îi va reveni o sarcină complicată de gestionare a întregului portofoliu de finanțe publice, dar și de valorificare și continuare a proiectelor și inițiativelor începute, printre care. Sirețeanu s-a referit la câteva obiective care vor trebui să aibă continuitate pentru noul mandat de ministru

-Restabilirea dialogului între Ministerul Finanțelor și instituțiile sale subordonate cu mediul de afaceri – segmentul activ al societății, ce generează, prin activitatea sa, resurse din care se acoperă necesitățile curente și de dezvoltare a societății. În special, un accent s-a pus pe dimensiunea fiscală și vamală – cele mai sensibile segmente pentru mediul de afaceri, în gestionarea Ministerului, fiind revizuite procese și mecanisme importante pentru a face activitatea de afaceri mai simplă și mai eficientă și, implicit, mai generatoare de plusvaloare valorificată de noi prin impozite și taxe, dar și consultate activ și aprobate acte documente fundamentale, cum ar fi Codul Vamal nou sau Conceptul de modernizare a Codului fiscal.

 -Aprobarea unor documente strategice la nivel național pe domeniul finanțelor publice, cum ar fi Strategia de management al finanțelor publice 2023-2030, precum și Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 aprobat întru realizarea acestuia, precum și multe alte documente importante ce stau la baza unor procese și mecanisme fundamentale și absolut indispensabile unui sistem financiar sănătos;

- Restabilirea disciplinei fiscale naționale, prin consultarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2024-2026, a politicii bugetar-fiscale 2024, precum și a rapoartelor de executare a bugetului pentru 2022 și pentru prima jumătate a anului 2023 în termenii stabiliți, precum și realizarea unui amplu exercițiu de examinare profundă a nivelului de executare bugetară (resurse pentru cheltuieli generale, precum și investițiile capitale – proiecte), cu propunerea de realocare a resurselor ce nu vor fi utilizate de ministerele de ramură, realizat la inițiativa Prim-ministrului, care a permis identificarea surselor pentru rectificarea bugetară pentru 2023 discutată la moment;

- Un accent aparte s-a pus pe reingineria și digitalizarea proceselor de care este responsabil Ministerul și instituțiile sale subordonate, inclusiv prin aprobarea conceptului unui Sistem informațional integrat al Ministerului Finanțelor, care ar facilita interacțiunea între minister și grupurile de interes (alte ministere, autorități locale, persoane fizice, mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare etc). Am început cu Sistemului de raportare financiară a instituțiilor bugetare, care regândește în profunzime modul de raportare și colectare a informației de către Ministerul Finanțelor;

- Dezvoltarea pieței financiare naționale, prin accentul pus pe dezvoltarea pieței hârtii valorilor de stat, atât prin efortul depus pentru diminuarea substanțială a costului de finanțarea de pe piața internă, cât și la instituirea unor mecanisme noi, cum ar fi tranzacționarea pe piața secundară a HVS începând cu luna mai, lansarea unui nou instrument financiar de 10 ani (la solicitarea potențialilor investitori), precum și tot efortul depus pentru lansarea, până la finele anului, a aplicației ce va permite tranzacționarea cu HVS direct de către persoane fizice cu Ministerul Finațelor;

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE